09 sep 2016 13:21

09 sep 2016 13:21

Tågstopp i Mariestad

KINNEKULLEBANAN

Ett växelfel vid resecentrum i Mariestad orsakade på fredagen problem med tågtrafiken på Kinnekullebanan.

Avgångarna från Mariestad till Lidköping 12:21 och 13:25 ställdes in, liksom avgången från Lidköping till Mariestad 13:21

Västtrafik har i nuläget ingen information om när felet kan vara åtgärdat.

Avgångarna från Mariestad till Lidköping 12:21 och 13:25 ställdes in, liksom avgången från Lidköping till Mariestad 13:21

Västtrafik har i nuläget ingen information om när felet kan vara åtgärdat.