08 sep 2016 16:01

08 sep 2016 16:13

Betongen gjuts i parken

MARIESTAD: Nästa steg mot vindkraft utanför Lyrestad

Om drygt ett år beräknas vindkraftverken snurra utanför Lyrestad. Just nu transporteras och formas mängder av grus och betong i området, som ska bli fundamenten, grunden för de väldiga verken.

Mark- och vägarbetena är nästan färdiga i det som ska bli den nya vindkraftparken utanför Lyrestad. Nästa steg, att gjuta betongfundamenten som verken ska stå på, är nu i full gång. Två olika typer av fundament skapas. Ena typen borras fast i berggrunden och de större gravitationsfundamenten står som en motvikt.

Samtliga beräknas vara färdiga i slutet av januari.

Miljötänk

35-40 personer arbetar med att gjuta fundament samt mark- och vägarbeten under hösten och vintern. Rabbalshede kraft, som etablerar och driver vindkraftparker runt om i Sverige, håller i arbetet och Skanska är totalentreprenör.

– Förutom tysk arbetskraft så har vi många lokala företag från Skaraborg och Värmlandstrakten som arbetar här, säger Marco Enell, produktionschef på Skanska.

På arbetsplatsen finns tre maskiner med högsta miljöklass samt två (bokstavligen) gröna lastbilar som drivs med HVO, syntetiskt diesel.

– Det är den renaste formen av bränsle och en del av vårt gröna initiativ, säger Marco Enell.

Info till berörda

Runt parken finns ett 40-tal markägare. På lördag håller Rabbalshede kraft ett öppet informationsmöte för dessa samt andra berörda. Skanska närvarar också.

– Tanken är att de i närheten ska få möjlighet att se och följa utvecklingen i arbetet samt ett forum för att ställa eventuella frågor, säger Britta Ersman, ir- och finanschef på Rabbalshede kraft.

Enligt henne är reaktionerna på parken övervägande positiva. Frågor som dykt upp rör sig om tidsplan, hur mycket det kommer att låta och hur byggprojektet och parken i drift kommer att påverka närmiljön. Det finns även funderingar kring ägarstrukturen.

– Google har ju köpt elen och det är roligt med ett långsiktigt avtal som säkerställer produktionen.

Rätt vind

Parken benämns som en av de bästa områdena för landbaserad vindkraft i Europa.

– Det blåser bra och på rätt sätt. Området ligger på en högplatå med stora, flacka ytor runt om, det skapar jämna vindar, förklarar Mikael Johansson, byggledare på Rabbalshede kraft.

Mark- och vägarbetena är nästan färdiga i det som ska bli den nya vindkraftparken utanför Lyrestad. Nästa steg, att gjuta betongfundamenten som verken ska stå på, är nu i full gång. Två olika typer av fundament skapas. Ena typen borras fast i berggrunden och de större gravitationsfundamenten står som en motvikt.

Samtliga beräknas vara färdiga i slutet av januari.

Miljötänk

35-40 personer arbetar med att gjuta fundament samt mark- och vägarbeten under hösten och vintern. Rabbalshede kraft, som etablerar och driver vindkraftparker runt om i Sverige, håller i arbetet och Skanska är totalentreprenör.

– Förutom tysk arbetskraft så har vi många lokala företag från Skaraborg och Värmlandstrakten som arbetar här, säger Marco Enell, produktionschef på Skanska.

På arbetsplatsen finns tre maskiner med högsta miljöklass samt två (bokstavligen) gröna lastbilar som drivs med HVO, syntetiskt diesel.

– Det är den renaste formen av bränsle och en del av vårt gröna initiativ, säger Marco Enell.

Info till berörda

Runt parken finns ett 40-tal markägare. På lördag håller Rabbalshede kraft ett öppet informationsmöte för dessa samt andra berörda. Skanska närvarar också.

– Tanken är att de i närheten ska få möjlighet att se och följa utvecklingen i arbetet samt ett forum för att ställa eventuella frågor, säger Britta Ersman, ir- och finanschef på Rabbalshede kraft.

Enligt henne är reaktionerna på parken övervägande positiva. Frågor som dykt upp rör sig om tidsplan, hur mycket det kommer att låta och hur byggprojektet och parken i drift kommer att påverka närmiljön. Det finns även funderingar kring ägarstrukturen.

– Google har ju köpt elen och det är roligt med ett långsiktigt avtal som säkerställer produktionen.

Rätt vind

Parken benämns som en av de bästa områdena för landbaserad vindkraft i Europa.

– Det blåser bra och på rätt sätt. Området ligger på en högplatå med stora, flacka ytor runt om, det skapar jämna vindar, förklarar Mikael Johansson, byggledare på Rabbalshede kraft.

  • Tove Gontran

Parken i siffror

22 vindkraftverk ska resas

12 stora gravitationsfundament byggs, 22 meter i diameter

10 mindre fundament förankras i berget, 10 meter i diameter

11 000 kubikmeter betong ska användas

75 ton armering används i de stora fundamenten

4000 kvadratmeter är planen vid varje kraftverk

Källa: