07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 09:46

Stort behov av tydliga rutiner

MARIESTAD: Kommunen inleder samarbete med Suicidprevention i Väst

Kommunen saknar specifika rutiner gällande självmordsförebyggande arbete för barn och unga. Ett samarbete med Suicidprevention i Väst har nu inletts.

I början av juni rapporterade MT om att kommunen saknar en plan för förebyggande arbete mot självmord bland barn och unga. Detta trots ett flerårigt samarbete mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Rutiner saknas

I kommunens elevhälsoplan samt rutinen för misstanke om barn som far illa berörs ungas psykiska ohälsa, men specifika rutiner för suicidprevention saknas. Arbetet med detta är nu inne i en viktig utvecklingsfas. Första steget togs för två veckor sedan i ett möte mellan representanter från MTG, Götene kommun och Suicidprevention i Väst.

– Vi behöver arbeta fram tydligare rutiner för vem som gör vad samt vad som är skolans, socialkontorets respektive vårdens ansvar, säger Stina Lindell, elevhälsochef i kommunen.

Generellt arbete

Suicidprevention i Väst ska ge kommunerna handledning i att ta fram ett strukturerat arbete och utveckla riktlinjer gällande förebyggande arbete mot självmord för barn och unga. Kommunens folkhälsoplanerare, Gunilla Karlsson, sitter med i arbetsgruppen.

– MTG har arbetat generellt med psykisk ohälsa och suicidprevention sedan 2009. Mariestad och Töreboda har varit med i Safe community, som är en modell för skadeförebyggande arbete.

– Men vi behöver även inventera dessa frågor hos rektorerna i skolorna som ju möter lärare, elever och föräldrar i vardagen.

Följer nationell trend

Kraven om tydliga riktlinjer kommer från nationellt håll. Kartläggningen som Folkhälsomyndigheten gjorde i våras visar på att endast tio procent av landets kommuner har en handlingsplan mot självmord.

Enligt Gunilla Karlsson visar siffror på att Mariestad följer den nationella utvecklingen: självmord minskar i alla åldersgrupper förutom hos personer mellan 16-25 år, där siffran ligger stilla eller ökar något.

– Det är cirka 1400 personer som dör varje år i suicid i Sverige, det är en skrämmande siffra, och de som försöker är tio gånger fler än de som fullföljer, säger hon.

Ligger bättre till

Det suicidpreventiva arbetets brister gäller främst barn och unga. Inom vård- och omsorgssektorn ligger man bättre till, enligt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Carina Gustavsson. Hon har tagit fram och nu uppdaterat ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa och suicid”.

– För två år sedan var behovet omfattande av att utbilda personal och föra in dessa frågor i omsorgen. Vi har jobbat mycket med detta ute på arbetsplatserna och det har blivit mer självklart nu, säger hon.

I början av juni rapporterade MT om att kommunen saknar en plan för förebyggande arbete mot självmord bland barn och unga. Detta trots ett flerårigt samarbete mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Rutiner saknas

I kommunens elevhälsoplan samt rutinen för misstanke om barn som far illa berörs ungas psykiska ohälsa, men specifika rutiner för suicidprevention saknas. Arbetet med detta är nu inne i en viktig utvecklingsfas. Första steget togs för två veckor sedan i ett möte mellan representanter från MTG, Götene kommun och Suicidprevention i Väst.

– Vi behöver arbeta fram tydligare rutiner för vem som gör vad samt vad som är skolans, socialkontorets respektive vårdens ansvar, säger Stina Lindell, elevhälsochef i kommunen.

Generellt arbete

Suicidprevention i Väst ska ge kommunerna handledning i att ta fram ett strukturerat arbete och utveckla riktlinjer gällande förebyggande arbete mot självmord för barn och unga. Kommunens folkhälsoplanerare, Gunilla Karlsson, sitter med i arbetsgruppen.

– MTG har arbetat generellt med psykisk ohälsa och suicidprevention sedan 2009. Mariestad och Töreboda har varit med i Safe community, som är en modell för skadeförebyggande arbete.

– Men vi behöver även inventera dessa frågor hos rektorerna i skolorna som ju möter lärare, elever och föräldrar i vardagen.

Följer nationell trend

Kraven om tydliga riktlinjer kommer från nationellt håll. Kartläggningen som Folkhälsomyndigheten gjorde i våras visar på att endast tio procent av landets kommuner har en handlingsplan mot självmord.

Enligt Gunilla Karlsson visar siffror på att Mariestad följer den nationella utvecklingen: självmord minskar i alla åldersgrupper förutom hos personer mellan 16-25 år, där siffran ligger stilla eller ökar något.

– Det är cirka 1400 personer som dör varje år i suicid i Sverige, det är en skrämmande siffra, och de som försöker är tio gånger fler än de som fullföljer, säger hon.

Ligger bättre till

Det suicidpreventiva arbetets brister gäller främst barn och unga. Inom vård- och omsorgssektorn ligger man bättre till, enligt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Carina Gustavsson. Hon har tagit fram och nu uppdaterat ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa och suicid”.

– För två år sedan var behovet omfattande av att utbilda personal och föra in dessa frågor i omsorgen. Vi har jobbat mycket med detta ute på arbetsplatserna och det har blivit mer självklart nu, säger hon.

  • Tove Gontran