07 sep 2016 16:18

07 sep 2016 16:18

Nämnd gick emot förslag

MARIESTAD: Fastighetsägare får byta till pvc-fönster

Enligt förvaltningen passade inte nya pvc-fönster in med byggnadernas ursprung.

Miljö- och byggnadsnämnden valde dock motsatt linje.

– Byggmaterial och produkter utvecklas och då måste vi hänga med i tiden, säger Björn Fagerlund (M), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det var i våras som den lokale fastighetsägaren Björn-Olof Henningsson ansökte om bygglov för sätta in pvc-fönster i fyra fastigheter i centrala Mariestad. På miljö- och byggförvaltningen var man inte fullt entusiastiska till valet av material:

”De nya fönstren avviker genom avvikande material, dimensioner, profil och genom dess upphängning då de är inåtgående och har en vädringsfunktion som sker genom att de ”tiltas” inåt i överkant. Detta är faktorer som inte överensstämmer med byggnadens ursprung eller områdets karaktärsdrag”, framgår av förvaltningens bedömning. Med hänvisning till plan- och bygglagen föreslogs således avslag på ansökan.

I miljö- och byggnadsnämnden tog dock ärendet en ny vändning, sedan Björn Fagerlund (M) med röstsiffrorna 8–5 fått stöd för sitt yrkande om att godkänna ansökan.

– Jag anser inte att pvc-fönster förstör en byggnads utseende, dessutom är de underhållsfria och har bra uv-värden. Utifrån mitt perspektiv är det viktigt att fastigheter sköts och underhåll, säger Fagerlund.

Fastighetsägaren är nöjd med nämndens beslut.

– Det är ett gott tecken att de kan ändra ett ursprungsförslag. Fönstren behöver bytas och görs det inte så drabbas ju mina hyresgäster i slutändan, säger Björn-Olof Henningsson.

Nämnden beslutade också, efter tilläggsyrkande av Leif Udéhn (S), att verksamhet miljö och bygg ska upprätta en bevarandeplan för Mariestads kommun.

– Klart som sjutton att det ska finnas en bevarandeplan med tydliga riktlinjer om hur fastigheter ska skötas om, säger Björn Fagerlund.

– Byggmaterial och produkter utvecklas och då måste vi hänga med i tiden, säger Björn Fagerlund (M), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det var i våras som den lokale fastighetsägaren Björn-Olof Henningsson ansökte om bygglov för sätta in pvc-fönster i fyra fastigheter i centrala Mariestad. På miljö- och byggförvaltningen var man inte fullt entusiastiska till valet av material:

”De nya fönstren avviker genom avvikande material, dimensioner, profil och genom dess upphängning då de är inåtgående och har en vädringsfunktion som sker genom att de ”tiltas” inåt i överkant. Detta är faktorer som inte överensstämmer med byggnadens ursprung eller områdets karaktärsdrag”, framgår av förvaltningens bedömning. Med hänvisning till plan- och bygglagen föreslogs således avslag på ansökan.

I miljö- och byggnadsnämnden tog dock ärendet en ny vändning, sedan Björn Fagerlund (M) med röstsiffrorna 8–5 fått stöd för sitt yrkande om att godkänna ansökan.

– Jag anser inte att pvc-fönster förstör en byggnads utseende, dessutom är de underhållsfria och har bra uv-värden. Utifrån mitt perspektiv är det viktigt att fastigheter sköts och underhåll, säger Fagerlund.

Fastighetsägaren är nöjd med nämndens beslut.

– Det är ett gott tecken att de kan ändra ett ursprungsförslag. Fönstren behöver bytas och görs det inte så drabbas ju mina hyresgäster i slutändan, säger Björn-Olof Henningsson.

Nämnden beslutade också, efter tilläggsyrkande av Leif Udéhn (S), att verksamhet miljö och bygg ska upprätta en bevarandeplan för Mariestads kommun.

– Klart som sjutton att det ska finnas en bevarandeplan med tydliga riktlinjer om hur fastigheter ska skötas om, säger Björn Fagerlund.