07 sep 2016 19:00

07 sep 2016 19:00

Hittade kackerlackor i köket

MARIESTAD: Lägenhet i Mariestad sanerad

En hyresgäst på Västra Vägen 33 upptäckte i mitten av augusti att det fanns kackerlackor i köket.
– Lägenheten är sanerad och en kontroll ska göras av samtliga lägenheter i fastigheten, säger Lotta Linusson, ansvarig för kund och marknad hos Mariehus.

Kackerlackor och vägglöss sprider sig till de svenska hemmen. Anledningen ska vårt allt mer utbredda resande.

Med oss hem från de härliga semesterveckorna i utlandet finns inga bara många minnen. Små kryp kan leta sig ner i våra resväskor och tillhörigheter för att sedan etablera sig i hemmet.

De är lätta att få med hem, men inte lätta att bli av med efteråt.

Fällor

Nu har det konstaterats att det kommunala fastighetsbolaget Mariehus är drabbat. Kackerlackor har hittats vid fastigheten på Västra Vägen 33.

– En hyresgäst såg något som hon trodde var kackerlackor i köket. Saneringsföretaget kunde sedan konstatera att hennes antagande var rätt. Fällor placerades ut och sedan har lägenheten sprutats med gift, berättar Lotta Linusson.

– Det var otroligt många och det verkar som de har spridits från en lägenhet som skulle renoveras. Kackerlackor trivs där det är smutsigt, säger skadedjursbekämparen Robin Alexandersson från Nomor.

Kontroll

Mariehus vill nu att samtliga 54 lägenheter i fastigheten ska kontrolleras.

– Vi har bett dem att snarast göra en kontroll av varje lägenhet och väntar på besked av dem när det kan genomföras. Detta är första gången vi drabbats av detta, säger Lotta Linusson.

– Vi vet ju att det är finns stor spridningsrisk och vill gärna stoppa detta innan det blir för stort, fortsätter hon.

Bekämpa

Kackerlackor i all är, men det är vägglöss som är svårast att bekämpa.

– Vi har inga sådan anmälningar ännu och det är givetvis skönt. Men det är inte osannolikt att det också dyker upp. Tyvärr sprids de snabbt, säger Lotta Linusson.

Enligt skadedjursbekämpningsföretaget Nomor ökade saneringen av kackerlackor med 64 procent mellan 2014 och 2015. Vägglussaneringarna ökade med drygt 20 procent från 2014 till 2015.

2014 genomförde de 13 273 vägglussaneringar i Sverige. Året efter utfördes 16 005 vägglussaneringar.

Kackerlackor och vägglöss sprider sig till de svenska hemmen. Anledningen ska vårt allt mer utbredda resande.

Med oss hem från de härliga semesterveckorna i utlandet finns inga bara många minnen. Små kryp kan leta sig ner i våra resväskor och tillhörigheter för att sedan etablera sig i hemmet.

De är lätta att få med hem, men inte lätta att bli av med efteråt.

Fällor

Nu har det konstaterats att det kommunala fastighetsbolaget Mariehus är drabbat. Kackerlackor har hittats vid fastigheten på Västra Vägen 33.

– En hyresgäst såg något som hon trodde var kackerlackor i köket. Saneringsföretaget kunde sedan konstatera att hennes antagande var rätt. Fällor placerades ut och sedan har lägenheten sprutats med gift, berättar Lotta Linusson.

– Det var otroligt många och det verkar som de har spridits från en lägenhet som skulle renoveras. Kackerlackor trivs där det är smutsigt, säger skadedjursbekämparen Robin Alexandersson från Nomor.

Kontroll

Mariehus vill nu att samtliga 54 lägenheter i fastigheten ska kontrolleras.

– Vi har bett dem att snarast göra en kontroll av varje lägenhet och väntar på besked av dem när det kan genomföras. Detta är första gången vi drabbats av detta, säger Lotta Linusson.

– Vi vet ju att det är finns stor spridningsrisk och vill gärna stoppa detta innan det blir för stort, fortsätter hon.

Bekämpa

Kackerlackor i all är, men det är vägglöss som är svårast att bekämpa.

– Vi har inga sådan anmälningar ännu och det är givetvis skönt. Men det är inte osannolikt att det också dyker upp. Tyvärr sprids de snabbt, säger Lotta Linusson.

Enligt skadedjursbekämpningsföretaget Nomor ökade saneringen av kackerlackor med 64 procent mellan 2014 och 2015. Vägglussaneringarna ökade med drygt 20 procent från 2014 till 2015.

2014 genomförde de 13 273 vägglussaneringar i Sverige. Året efter utfördes 16 005 vägglussaneringar.