06 sep 2016 10:36

06 sep 2016 10:36

Regionfullmäktige teckentolkas

VÄSTRA GÖTALAND: Försöksperiod

Regionfullmäktiges sammanträden teckentolkas under en försöksperiod.

Fyra möten (april, maj, juni och september) ingår i försöksperioden. Mötet den 20 september blir det avslutande, innan det blir en utvärdering.

– Då ska vi se hur många som tittat och vilka reaktioner det blivit. Vi kommer att kontrollera med föreningarna vi har kontakt med, säger fullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP).

Mötena har filmats och sedan har de teckentolkats i efterhand. Sändningen har lagts ut via internet cirka en vecka efter mötet.

– Det är bättre än att köra direkt. Då går det att reda ut allt som är krångligt.

Tolkningen utförs av personal från regionförvaltningen Habilitering och hälsa.

Regionen är, via lagen, skyldigt att tillhandahålla muntliga och skriftliga kontakter samt beslut på språken finska, meänkieli och samiska. Slutsatsen är, enligt ett PM från regionens juridiska enhet, att det är skäligt att erbjuda svensk teckentolkning från sammanträden men inget krav.

Fullmäktiges öppna sammanträde räknas inte som ett ärende mot en enskild person, och då finns det inget krav på att det heller ska tolkas eller teckentolkas på minoritetsspråken.

Fyra möten (april, maj, juni och september) ingår i försöksperioden. Mötet den 20 september blir det avslutande, innan det blir en utvärdering.

– Då ska vi se hur många som tittat och vilka reaktioner det blivit. Vi kommer att kontrollera med föreningarna vi har kontakt med, säger fullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP).

Mötena har filmats och sedan har de teckentolkats i efterhand. Sändningen har lagts ut via internet cirka en vecka efter mötet.

– Det är bättre än att köra direkt. Då går det att reda ut allt som är krångligt.

Tolkningen utförs av personal från regionförvaltningen Habilitering och hälsa.

Regionen är, via lagen, skyldigt att tillhandahålla muntliga och skriftliga kontakter samt beslut på språken finska, meänkieli och samiska. Slutsatsen är, enligt ett PM från regionens juridiska enhet, att det är skäligt att erbjuda svensk teckentolkning från sammanträden men inget krav.

Fullmäktiges öppna sammanträde räknas inte som ett ärende mot en enskild person, och då finns det inget krav på att det heller ska tolkas eller teckentolkas på minoritetsspråken.