06 sep 2016 15:49

06 sep 2016 15:49

Miljonförlust för regionen

KONKURS

När värdetransportbolaget Panaxia gick i en uppmärksammad konkurs var Västra Götalandsregionens fordran till 8 358 964 kronor.

Nu har konkursbolagens revisionsfirma PwC och de olika parterna kommit fram till en överenskommelse som ger regionen 4 175 303 kronor av fordran.

Först fick parterna det som kallas separationsmedel, vilket uppgav till 23 procent av sin fordran. Nu finns det ett förslag på uppdelning av resterande tillgångar vilket skulle ge 35 procent av den återstående fordran.

– Det förutsätter att alla godkänner överenskommelsen. Regionstyrelsen står för uppgörelsen för vår del och förlusterna lär inte drabba de enskilda förvaltningarna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Nu har konkursbolagens revisionsfirma PwC och de olika parterna kommit fram till en överenskommelse som ger regionen 4 175 303 kronor av fordran.

Först fick parterna det som kallas separationsmedel, vilket uppgav till 23 procent av sin fordran. Nu finns det ett förslag på uppdelning av resterande tillgångar vilket skulle ge 35 procent av den återstående fordran.

– Det förutsätter att alla godkänner överenskommelsen. Regionstyrelsen står för uppgörelsen för vår del och förlusterna lär inte drabba de enskilda förvaltningarna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).