06 sep 2016 11:46

06 sep 2016 11:47

Belyser ungas psykiska ohälsa

MARIESTAD: Diakonins månad

September är diakonins månad. Sveriges kristna råd bestämmer temat, som i år är barn och ungas psykiska ohälsa. Svenska kyrkan anordnar en rad aktiviteter i Mariestad under månaden.

Diakonins månad grundar sig i en söndag som oftast infaller i september. Den har medmänniskan som tema och är startskottet för att lyfta och arbeta med en specifik diakonal fråga under månaden. Årets tema grundar sig i ett växande problem i samhället: ungas psykiska ohälsa. Migrationssituationen har också synliggjort frågan.

– Det är en speciell situation just nu, många barn och unga som kommer hit lider av posttraumatiskt stressyndrom, säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Vill synliggöra

Svenska kyrkan i Mariestad har förberett en rad aktiviteter på temat under september för att synliggöra ämnet.

– Unga som mår dåligt är ett växande problem, tre av fyra unga har själva mått dåligt eller har någon i sin närhet som gör det. Syftet med temat är att lyfta fram det och våga prata om psykisk ohälsa, säger Solveig Bäckman, en av Mariestads tre diakoner.

Diakonerna har gjort i ordning en skärmutställning med information om de vanligaste diagnoserna samt vart man kan vända sig för att få stöd. Till en början finns den i församlingshemmet vid domkyrkan, men flyttar sedan vidare till Marieholmskyrkan.

Sjunde september håller diakonen Irja Forsman föredrag, byggt på egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Den 11:e september hålls en temamässa med kyrklunch och samtal kring temat efteråt.

Prackar inte på

Diakonins roll är att komplettera det som samhället inte fångar upp i sina skyddssystem. Diakonen har en fackutbildning i botten, vanligast är socialt arbete eller sjuksköterska. På det läser de en ettårig utbildning för att bli diakon.

I svenska kyrkan i Mariestad utökades diakonitjänsterna för ett halvår sedan. Nu finns fyra diakoner, varav en har speciellt ansvar för den finska delen av församlingen och en för diakonin på häktet och fängelset.

– Vår uppgift som diakoner är att hålla oss ajour med hur behoven ser ut i samhället. Det är viktigt med samarbete, exempelvis med socialtjänsten, säger diakonen Camilla Ivarsson.

Hon beskriver diakoni som att sätta den kristna tron i handling, kyrkans sociala arbete. Det grundar sig i omsorg om medmänniskan, oavsett tro.

– Det handlar om vad du behöver, inte vad du bekänner dig till. Vi är dock tydliga med att vi är kyrkan och vad vi står för, men vi försöker inte övertala någon till något, säger Camilla Ivarsson och fortsätter:

– Alla är välkomna och många som kommer hit utan anknytning till kyrkan blir förvånade över vad vår verksamhet innebär.

Diakonins månad grundar sig i en söndag som oftast infaller i september. Den har medmänniskan som tema och är startskottet för att lyfta och arbeta med en specifik diakonal fråga under månaden. Årets tema grundar sig i ett växande problem i samhället: ungas psykiska ohälsa. Migrationssituationen har också synliggjort frågan.

– Det är en speciell situation just nu, många barn och unga som kommer hit lider av posttraumatiskt stressyndrom, säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Vill synliggöra

Svenska kyrkan i Mariestad har förberett en rad aktiviteter på temat under september för att synliggöra ämnet.

– Unga som mår dåligt är ett växande problem, tre av fyra unga har själva mått dåligt eller har någon i sin närhet som gör det. Syftet med temat är att lyfta fram det och våga prata om psykisk ohälsa, säger Solveig Bäckman, en av Mariestads tre diakoner.

Diakonerna har gjort i ordning en skärmutställning med information om de vanligaste diagnoserna samt vart man kan vända sig för att få stöd. Till en början finns den i församlingshemmet vid domkyrkan, men flyttar sedan vidare till Marieholmskyrkan.

Sjunde september håller diakonen Irja Forsman föredrag, byggt på egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Den 11:e september hålls en temamässa med kyrklunch och samtal kring temat efteråt.

Prackar inte på

Diakonins roll är att komplettera det som samhället inte fångar upp i sina skyddssystem. Diakonen har en fackutbildning i botten, vanligast är socialt arbete eller sjuksköterska. På det läser de en ettårig utbildning för att bli diakon.

I svenska kyrkan i Mariestad utökades diakonitjänsterna för ett halvår sedan. Nu finns fyra diakoner, varav en har speciellt ansvar för den finska delen av församlingen och en för diakonin på häktet och fängelset.

– Vår uppgift som diakoner är att hålla oss ajour med hur behoven ser ut i samhället. Det är viktigt med samarbete, exempelvis med socialtjänsten, säger diakonen Camilla Ivarsson.

Hon beskriver diakoni som att sätta den kristna tron i handling, kyrkans sociala arbete. Det grundar sig i omsorg om medmänniskan, oavsett tro.

– Det handlar om vad du behöver, inte vad du bekänner dig till. Vi är dock tydliga med att vi är kyrkan och vad vi står för, men vi försöker inte övertala någon till något, säger Camilla Ivarsson och fortsätter:

– Alla är välkomna och många som kommer hit utan anknytning till kyrkan blir förvånade över vad vår verksamhet innebär.

  • Tove Gontran