02 sep 2016 06:00

02 sep 2016 06:00

Ny passage vid Tidan

MARIESTAD: Promenaden går på närmare en miljon kronor

Promenadstråket mellan Trädgårdens skola och Marieholmsbron ska vara klart innan årsskiftet. Det lovar exploateringschef Erik Randén.

Arbetet med passagen startade för ett år sedan, men redan i den fördjupade översiktsplanen från 2013 finns promenaden längs Tidan med.

Fastighetsägare i området uttryckte tidigt missnöje med med att få ett promenadstråk utanför sina vardagsrum och bakgårdar, men kommunen äger i stort sett all mark mellan fastigheterna och vattnet.

Det nya promenadstråket ses som ett nyckelprojekt för kommunens samverkan med universitetet vad gäller stadsutveckling. Hantverkslaboratoriet, Chalmers och kommunen har tillsammans tagit fram ramp och brygga som kopplar ihop hela området mellan Magasinsgatan och Kungsgatan.

Enbart fotgängare

Kommunen poängterade, när MT skrev om stråket i september i fjol, att passagen är till för fotgängare, inte cyklister.

– Det har hänt en hel del sedan ni skrev senast, säger Erik Randén. Rampen från Trädgårdsgatan är klar och ett par brädinläggningar, eller trädäck, är också på plats.

– Innan vi ger oss på sista etappen, väntar vi på ett räcke som ska levereras när som helst.

Olika lösningar

När det gäller den sista biten, från Trädgårdsgatan till Marieholmsbron, har man tittat på ett par olika lösningar efter diskussioner med fastighetsägaren där.

– Det blir ju onekligen lite störningar för fastighetsägarna, och vi vill minimera det så bra det går, säger Randén och tillägger:

Balansgång

– Det blir förstås en balansgång mellan allmänhetens bästa och fastighetsägarna.

Under den sena hösten, innan vintern gör entré, lär hela passagen stå klar till en sammanlagd kostnad på 980 000 kronor.

Arbetet med passagen startade för ett år sedan, men redan i den fördjupade översiktsplanen från 2013 finns promenaden längs Tidan med.

Fastighetsägare i området uttryckte tidigt missnöje med med att få ett promenadstråk utanför sina vardagsrum och bakgårdar, men kommunen äger i stort sett all mark mellan fastigheterna och vattnet.

Det nya promenadstråket ses som ett nyckelprojekt för kommunens samverkan med universitetet vad gäller stadsutveckling. Hantverkslaboratoriet, Chalmers och kommunen har tillsammans tagit fram ramp och brygga som kopplar ihop hela området mellan Magasinsgatan och Kungsgatan.

Enbart fotgängare

Kommunen poängterade, när MT skrev om stråket i september i fjol, att passagen är till för fotgängare, inte cyklister.

– Det har hänt en hel del sedan ni skrev senast, säger Erik Randén. Rampen från Trädgårdsgatan är klar och ett par brädinläggningar, eller trädäck, är också på plats.

– Innan vi ger oss på sista etappen, väntar vi på ett räcke som ska levereras när som helst.

Olika lösningar

När det gäller den sista biten, från Trädgårdsgatan till Marieholmsbron, har man tittat på ett par olika lösningar efter diskussioner med fastighetsägaren där.

– Det blir ju onekligen lite störningar för fastighetsägarna, och vi vill minimera det så bra det går, säger Randén och tillägger:

Balansgång

– Det blir förstås en balansgång mellan allmänhetens bästa och fastighetsägarna.

Under den sena hösten, innan vintern gör entré, lär hela passagen stå klar till en sammanlagd kostnad på 980 000 kronor.

  • C. Lundh