30 aug 2016 10:09

30 aug 2016 10:09

Nedsläckt vägbelysning fixad

MARIESTAD

I några dagar har det varit alldeles svart på kvällar och nätter vid bromiljön där väg 26 går över E 20, strax söder om Haggården i Mariestad.

Vänerenergi, som på entreprenad av Vägverket sköter drift och underhåll av belysningen i området, fick en felanmälan.

Det visade sig vara en säkring i belysningscentralen som gått sönder och felet åtgärdades på tisdagen.

Vänerenergi, som på entreprenad av Vägverket sköter drift och underhåll av belysningen i området, fick en felanmälan.

Det visade sig vara en säkring i belysningscentralen som gått sönder och felet åtgärdades på tisdagen.