29 aug 2016 13:57

29 aug 2016 13:58

Ingen överklagan i sexmålet

TING: Efter domen i Göta hovrätt

Göta hovrätt dömde nyligen en ung man som skyldig till för sexuellt utnyttjande av barn efter att ha sex med en 13-årig flicka.
– Jag kommer att avråda honom från att överklaga hovrättsdomen, säger försvarsadvokaten Tore Brandtler

Händelsen inträffade under april månad i Sjöhagaparken i Mariestad.

Den unge mannen, som ska vara född 1999, åtalades och dömdes mot sitt nekande för våldtäkt mot barn. Påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den unge mannen skulle också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Göta hovrätt ändrade domen och dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn och påföljden blev 90 timmars ungdomstjänst. Hovrätten beslutade också att ändra skadeståndet till flickan och sänkte det till 35 000 kronor.

Prövningstillstånd

Hovrättens dom kan överklagas senast den 21 september. Men enligt försvarsadvokaten Tore Brandtler blir det ingen överklagan från mannens sida.

– I och för sig har jag inte haft tillfälle att tala med min klient efter domen. Min egen uppfattning är att det inte är att förvänta ett prövningstillstånd om domen överklagas, säger han.

Och fortsätter:

– Utifrån hur hovrätten resonerat är domen korrekt både vad gäller påföljd och skadestånd och det skall framhållas att den utgång som målet fick i hovrätten var i linje med min klients andrahandsyrkande.

Inte heller flickans målsägarbiträde Åsa Stomberg aviserar något försök att överklaga domen.

– Nej, det är inte aktuellt, säger hon.

Åklagarsidan var nöjd redan efter tingsrättens dom.

Händelsen inträffade under april månad i Sjöhagaparken i Mariestad.

Den unge mannen, som ska vara född 1999, åtalades och dömdes mot sitt nekande för våldtäkt mot barn. Påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den unge mannen skulle också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Göta hovrätt ändrade domen och dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn och påföljden blev 90 timmars ungdomstjänst. Hovrätten beslutade också att ändra skadeståndet till flickan och sänkte det till 35 000 kronor.

Prövningstillstånd

Hovrättens dom kan överklagas senast den 21 september. Men enligt försvarsadvokaten Tore Brandtler blir det ingen överklagan från mannens sida.

– I och för sig har jag inte haft tillfälle att tala med min klient efter domen. Min egen uppfattning är att det inte är att förvänta ett prövningstillstånd om domen överklagas, säger han.

Och fortsätter:

– Utifrån hur hovrätten resonerat är domen korrekt både vad gäller påföljd och skadestånd och det skall framhållas att den utgång som målet fick i hovrätten var i linje med min klients andrahandsyrkande.

Inte heller flickans målsägarbiträde Åsa Stomberg aviserar något försök att överklaga domen.

– Nej, det är inte aktuellt, säger hon.

Åklagarsidan var nöjd redan efter tingsrättens dom.