29 aug 2016 18:02

29 aug 2016 18:02

Abid axlar rollen som president

MARIESTAD: Nytt verksamhetsår för Lions

Abid Lokat är nytillträdd president i Lions Mariestad.
– Jag drivs av att hjälpa till att förbättra livssituationen för människor, säger Abid.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med över 1,4 miljoner medlemmar som engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt, såväl lokalt, nationellt som internationellt.

– När vi summerade det gångna verksamhetsåret hade Lions Mariestad betalat ut drygt 140 000 kronor i bidrag. Av den summan var över 70 procent utbetalt lokalt, berättar Abid Lokat.

Lions verksamhetsår sträcker sig från halvårsskiftet och innevarande år är det alltså Abid Lokat, 48, som axlat rollen som president efter Lars Palo. Förutom att utse en styrelse på nio personer ingår i uppdraget att kalla till månadsträffar, representera klubben i distriktet samt ta emot ansökningar om bidrag.

– Antalet ansökningar ökar stadigt. Styrelsen kan bevilja bidrag på max 5 000 kronor, för större belopp krävs beslut på månadsmöten.

Lokat betonar vikten av att klubben syns och att stor del av bidragen som betalas ut faktiskt går lokalt.

– Att vi syns i olika sammanhang är viktigt för rekryteringen av nya medlemmar.

Huvudnumret är den årligen återkommande julmarknaden, där Lions samarbetar med de lokala handlarna. Klubben medverkar även på Kultur- och skördefesten.

– Lådorna med diverse prylar och presentkort som säljs på julmarknaden är ett lyckat koncept där vi hjälps åt för att få fler att handla i stans butiker. Under året rullar vi även vidare med ”Handla för andra” där folk skänker varor som vi sedan vidareförmedlar, säger Abid Lokat.

Lions är en av världens största hjälporganisationer med över 1,4 miljoner medlemmar som engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt, såväl lokalt, nationellt som internationellt.

– När vi summerade det gångna verksamhetsåret hade Lions Mariestad betalat ut drygt 140 000 kronor i bidrag. Av den summan var över 70 procent utbetalt lokalt, berättar Abid Lokat.

Lions verksamhetsår sträcker sig från halvårsskiftet och innevarande år är det alltså Abid Lokat, 48, som axlat rollen som president efter Lars Palo. Förutom att utse en styrelse på nio personer ingår i uppdraget att kalla till månadsträffar, representera klubben i distriktet samt ta emot ansökningar om bidrag.

– Antalet ansökningar ökar stadigt. Styrelsen kan bevilja bidrag på max 5 000 kronor, för större belopp krävs beslut på månadsmöten.

Lokat betonar vikten av att klubben syns och att stor del av bidragen som betalas ut faktiskt går lokalt.

– Att vi syns i olika sammanhang är viktigt för rekryteringen av nya medlemmar.

Huvudnumret är den årligen återkommande julmarknaden, där Lions samarbetar med de lokala handlarna. Klubben medverkar även på Kultur- och skördefesten.

– Lådorna med diverse prylar och presentkort som säljs på julmarknaden är ett lyckat koncept där vi hjälps åt för att få fler att handla i stans butiker. Under året rullar vi även vidare med ”Handla för andra” där folk skänker varor som vi sedan vidareförmedlar, säger Abid Lokat.

Lions styrelse

Lions Club Mariestad styrelse: president Abid Lokat, vice president Göran Norberg, past president Lars Palo, sekreterare Torbjörn Gry, kassör Bengt-Arne Collberg, tailtwister Johan Sundström, program- och festkommittén Christer Lindgren, aktivitetskommittén Kent Widman, pr/it Hans Johansson.

Källa: