26 aug 2016 13:09

26 aug 2016 16:01

Drog ut fel tand - ska granskas

SKARABORG: Tillsyn efter miss

(UPPDATERAD) Tandläkaren i norra Skaraborg som drog ut fel tand på en patient i tioårsåldern ska granskas, enligt beslut från IVO. Men vårdgivaren bedöms ha agerat korrekt.

I maj gjordes en lex Maria-anmälan efter att ett barn i tioårsåldern fått en fullt fungerande, permanent tand utdragen på en av Folktandvårdens kliniker i norra Skaraborg. Det var i augusti förra året som barnet skulle dra ut en mjölktand hos tandläkaren. I stället avlägsnades en av barnets permanenta hörntänder. Tandläkaren, som vid incidenten var fastanställd, ska ha varit väl erfaren. Patienten kommer att behöva genomgå en tandregleringsbehandling för att i vuxen ålder få en permanent tandprotes.

Vårdgivaren agerade rätt

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har bedömt händelsen som mycket allvarlig och beslutat att följa upp tandläkaren genom ett särskilt tillsynsärende där hens yrkesutövning ska granskas. IVO bedömer samtidigt att vårdgivaren har agerat rätt genom att utreda och anmäla händelsen som lett till en vårdskada. I beslutet står också att vårdgivaren planerar att vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götalandsregionen, hade under fredagen inte hunnit kontakta de berörda och ville därför inte kommentera beslutet.

– Normalt sett har vi en dialog med klinikledningen och med inspektionen om hur vi kan ge stöd och hjälp till berörda, säger han.

I maj gjordes en lex Maria-anmälan efter att ett barn i tioårsåldern fått en fullt fungerande, permanent tand utdragen på en av Folktandvårdens kliniker i norra Skaraborg. Det var i augusti förra året som barnet skulle dra ut en mjölktand hos tandläkaren. I stället avlägsnades en av barnets permanenta hörntänder. Tandläkaren, som vid incidenten var fastanställd, ska ha varit väl erfaren. Patienten kommer att behöva genomgå en tandregleringsbehandling för att i vuxen ålder få en permanent tandprotes.

Vårdgivaren agerade rätt

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har bedömt händelsen som mycket allvarlig och beslutat att följa upp tandläkaren genom ett särskilt tillsynsärende där hens yrkesutövning ska granskas. IVO bedömer samtidigt att vårdgivaren har agerat rätt genom att utreda och anmäla händelsen som lett till en vårdskada. I beslutet står också att vårdgivaren planerar att vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götalandsregionen, hade under fredagen inte hunnit kontakta de berörda och ville därför inte kommentera beslutet.

– Normalt sett har vi en dialog med klinikledningen och med inspektionen om hur vi kan ge stöd och hjälp till berörda, säger han.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist