25 aug 2016 15:39

25 aug 2016 15:39

Kurvan pekar fortsatt uppåt

MARIESTAD: Terminsstart för näringslivsfrukost

Om en månad släpper Svenskt näringsliv rankingen över kommunernas företagsklimat.
Av allt att döma fortsätter Mariestad sin klättring uppåt.

När kommunen ringde in för en ny termin med företagsfrukost i stadshuset på torsdagsmorgonen fanns Kristian Johansson, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv, på plats för att ge information om den årliga rankingen över företagsklimatet i landets kommuner.

– Listan presenteras den 20 september. Jag kan inte avslöja någon placering i dag, men kurvan för Mariestads del pekar fortsatt uppåt, säger Kristian Johansson.

Mariestad gjorde ett friskt skutt uppåt i fjol, då kommunen klättrade 135 placeringar och landade på plats 91. Utifrån enkätsvaren i årets undersökning tycks Mariestad inte ha drabbats av baksmälla. 88 företag i Mariestad (svarsfrekvens på 47 procent) har besvarat enkäten och betygsatt bland annat attityder, tillämpningar av lagar och regler, upphandlingar, service och infrastruktur.

Det sammanfattande omdömet landar på 3,7 på en sexgradig skala, snittet för riket är 3,3. Jämfört med fjolårets undersökning blir det något lägre betyg på tre områden; konkurrens från kommunala verksamheter, företagens attityd till media samt infrastruktur (vägnät, tåg och flyg).

– Det finns några bitar att jobba med i Mariestad. Den stora utmaningen nu är att hålla i för att utveckla företagsklimatet ytterligare så att fjolårets raketklättring inte blir ett tomtebloss. Då är det viktigt att alla inblandade drar åt samma håll; att man inser värdet av att kommunen gynnas av ett bra företagsklimat, påpekar Kristian Johansson.

Idéer om hur klimatet ska stärkas finns och kanske kan det leda till att kommunchef Lars Arvidssons vision infrias; det vill säga att Mariestad ska etablera sig på tio i topp-listan om några år.

När kommunen ringde in för en ny termin med företagsfrukost i stadshuset på torsdagsmorgonen fanns Kristian Johansson, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv, på plats för att ge information om den årliga rankingen över företagsklimatet i landets kommuner.

– Listan presenteras den 20 september. Jag kan inte avslöja någon placering i dag, men kurvan för Mariestads del pekar fortsatt uppåt, säger Kristian Johansson.

Mariestad gjorde ett friskt skutt uppåt i fjol, då kommunen klättrade 135 placeringar och landade på plats 91. Utifrån enkätsvaren i årets undersökning tycks Mariestad inte ha drabbats av baksmälla. 88 företag i Mariestad (svarsfrekvens på 47 procent) har besvarat enkäten och betygsatt bland annat attityder, tillämpningar av lagar och regler, upphandlingar, service och infrastruktur.

Det sammanfattande omdömet landar på 3,7 på en sexgradig skala, snittet för riket är 3,3. Jämfört med fjolårets undersökning blir det något lägre betyg på tre områden; konkurrens från kommunala verksamheter, företagens attityd till media samt infrastruktur (vägnät, tåg och flyg).

– Det finns några bitar att jobba med i Mariestad. Den stora utmaningen nu är att hålla i för att utveckla företagsklimatet ytterligare så att fjolårets raketklättring inte blir ett tomtebloss. Då är det viktigt att alla inblandade drar åt samma håll; att man inser värdet av att kommunen gynnas av ett bra företagsklimat, påpekar Kristian Johansson.

Idéer om hur klimatet ska stärkas finns och kanske kan det leda till att kommunchef Lars Arvidssons vision infrias; det vill säga att Mariestad ska etablera sig på tio i topp-listan om några år.