24 aug 2016 16:17

24 aug 2016 16:18

Regionen ser över avgifter

VÅRD: Översyn

Västra Götaland ska se över patientavgifterna.
– Just nu är det en snårig djungel, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen, HSS.

Regionen kommer att göra en genomlysning av patientavgifterna så att systemet blir enklare och tydligare.

– Vi ska ha färre avgiftsslag och så få nivåer som möjligt, säger Jonas Andersson.

Under sommaren eller hösten 2017 ska de nya avgifterna vara klara och beslutade av regionfullmäktige.

HSS tog beslut om att ha fortsatt fri tandvård för 24-åringar. Snart väntas riksdagen ta beslut om fri tandvård upp till 23 år från och med 2018. Västra Götaland kunde ha följt efter och sänkt sin åldersgräns. Att hålla 24-åringarna med gratis tandvård kostar cirka 25 miljoner per år.

– Det fanns förslag om att sänka, men vi ville inte göra det.

Kostnaden för att få ett intyg höjs till 1 040 kronor i timman för läkare och 400 kronor för övriga personalkategorier.

Regionen kommer att göra en genomlysning av patientavgifterna så att systemet blir enklare och tydligare.

– Vi ska ha färre avgiftsslag och så få nivåer som möjligt, säger Jonas Andersson.

Under sommaren eller hösten 2017 ska de nya avgifterna vara klara och beslutade av regionfullmäktige.

HSS tog beslut om att ha fortsatt fri tandvård för 24-åringar. Snart väntas riksdagen ta beslut om fri tandvård upp till 23 år från och med 2018. Västra Götaland kunde ha följt efter och sänkt sin åldersgräns. Att hålla 24-åringarna med gratis tandvård kostar cirka 25 miljoner per år.

– Det fanns förslag om att sänka, men vi ville inte göra det.

Kostnaden för att få ett intyg höjs till 1 040 kronor i timman för läkare och 400 kronor för övriga personalkategorier.