24 aug 2016 20:41

24 aug 2016 20:41

Ingen kritik mot häktet

MARIESTAD

Efter en anmälan har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) granskat vården av en intagen vid häktet i Mariestad.

Klagomålen berör vård som patienten sökt för hudförändringar, plötsligt synbortfall/suddig syn samt kraftig ryggvärk. IVO bedömer att den intagna fått rätt vård. Hudförändringarna undersöktes och konstaterades vara godartade, den intagna erbjöds uppföljning av ögonbesvären och en sjukgymnast ska, enligt plan, göra en bedömning av ryggbesvären. IVO bedömer alltså att vården har uppfyllt kraven och riktar ingen kritik mot häktet.

Klagomålen berör vård som patienten sökt för hudförändringar, plötsligt synbortfall/suddig syn samt kraftig ryggvärk. IVO bedömer att den intagna fått rätt vård. Hudförändringarna undersöktes och konstaterades vara godartade, den intagna erbjöds uppföljning av ögonbesvären och en sjukgymnast ska, enligt plan, göra en bedömning av ryggbesvären. IVO bedömer alltså att vården har uppfyllt kraven och riktar ingen kritik mot häktet.