24 aug 2016 11:33

26 dec 2016 17:29

Döms för sexuellt utnyttjande av barn

HOVRÄTTEN: Våldtäktsmålet i Göta hovrätt

(UPPDATERAD) Göta hovrätt har ändrat en uppmärksammad dom, där en ung man åtalats för att ha våldtagit en 13-årig flicka i Sjöhagaparken i Mariestad.
Han döms nu för sexuellt utnyttjande av barn och påföljden blir 90 timmars ungdomstjänst.

Händelsen inträffade i april och påföljden i tingsrättens dom för våldtäkt mot barn blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den unge mannen skulle också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan. Tingsrättens bedömning var att mannen var under 18 år när händelsen utspelade sig och att han därför inte kunde dömas till fängelse.

Den dömde överklagade domen till Göta hovrätt och ville bli helt friad eftersom han anser sig oskyldig. Åklagarsidan överklagade aldrig.

Ändrar

Göta hovrätt dömer nu inte bara mannen, som bedöms vara född 1 999, till ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten beslutar också att ändra skadeståndet till flickan och sänker det till 35 000 kronor.

Ungdomstjänsten ska också anses helt verkställd eftersom den dömde suttit anhållen och häktad i målet. Han var frihetsberövad mellan 21 april och 3 juni.

Ett påtvingat samlag ska alltid enligt lagen bedömas som våldtäkt. Om en sexuell handling är helt frivillig och ömsesidig – samt personen är under 15 år – kan den däremot normalt bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Trovärdiga

En enig Göta hovrätt har bedömt att den 13-åriga flickans uppgifter är trovärdiga. Det är enligt hovrätten utrett att den unge mannen insett att målsäganden vid gärningen var under 15 år.

De uppgifter som målsäganden har lämnat ger enligt hovrättens mening inte underlag för annan bedömning än att mannen kan ha uppfattat samlaget som frivilligt från hennes sida.

Vad det gäller den unge mannens ålder har det i hovrätten presenterats en kopia på ett pass från mannens hemland. Nationellt forensiskt centrum (NFC) har bedömt passet som äkta. Mannen bedöms därför i fråga om påföljden vara född 1999.

När det råder oklarhet om personens ålder väljer rätten att utgå ifrån den ålder som ger det lindrigare straffet.

MT har sökt 17-åringens advokat och 13-åringens målsägarbiträde utan framgång.

Händelsen inträffade i april och påföljden i tingsrättens dom för våldtäkt mot barn blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den unge mannen skulle också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan. Tingsrättens bedömning var att mannen var under 18 år när händelsen utspelade sig och att han därför inte kunde dömas till fängelse.

Den dömde överklagade domen till Göta hovrätt och ville bli helt friad eftersom han anser sig oskyldig. Åklagarsidan överklagade aldrig.

Ändrar

Göta hovrätt dömer nu inte bara mannen, som bedöms vara född 1 999, till ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten beslutar också att ändra skadeståndet till flickan och sänker det till 35 000 kronor.

Ungdomstjänsten ska också anses helt verkställd eftersom den dömde suttit anhållen och häktad i målet. Han var frihetsberövad mellan 21 april och 3 juni.

Ett påtvingat samlag ska alltid enligt lagen bedömas som våldtäkt. Om en sexuell handling är helt frivillig och ömsesidig – samt personen är under 15 år – kan den däremot normalt bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Trovärdiga

En enig Göta hovrätt har bedömt att den 13-åriga flickans uppgifter är trovärdiga. Det är enligt hovrätten utrett att den unge mannen insett att målsäganden vid gärningen var under 15 år.

De uppgifter som målsäganden har lämnat ger enligt hovrättens mening inte underlag för annan bedömning än att mannen kan ha uppfattat samlaget som frivilligt från hennes sida.

Vad det gäller den unge mannens ålder har det i hovrätten presenterats en kopia på ett pass från mannens hemland. Nationellt forensiskt centrum (NFC) har bedömt passet som äkta. Mannen bedöms därför i fråga om påföljden vara född 1999.

När det råder oklarhet om personens ålder väljer rätten att utgå ifrån den ålder som ger det lindrigare straffet.

MT har sökt 17-åringens advokat och 13-åringens målsägarbiträde utan framgång.