23 aug 2016 19:00

23 aug 2016 19:00

Delade åsikter om nytt naturreservat

MARIESTAD: Lång diskussion om Lugnåsbergets naturreservat

Kommunstyrelsen är tveksam till bildandet av naturreservatet vid Lugnåsbergets kvarnstensgruvor.

– Hur ska Länsstyrelsen kunna sköta nya naturreservat när de inte ens sköter de som redan finns? säger Johan Abrahamsson (M).

Under måndagens möte med kommunstyrelsen diskuterades länsstyrelsens förslag om ett nytt naturreservat vid Lugnåsbergets kvarnstensgruvor. Ida Ekeroth (S) menar att reservatet är viktigt för turismen men att socialdemokraterna vill vara säkra på att skötseln i så fall sköts av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens politiker hade delade åsikter och det blev en lång diskussion om jaktmöjligheter i området, Länsstyrelsens ekonomiska förutsättningar och naturreservatets yta. Anders Karlsson (C) var, precis som Ekeroth, i grunden positiv till förslaget. Men ifrågasatte varför det ska medfölja många restriktioner, som enligt honom till exempel kan försvåra jakten i området. Abrahamsson ställer sig kritisk till det nya reservatet och menar att ytan inte behöver vara lika stor som i förslaget, han är också orolig för skötseln av området.

– Vi behöver en garanti som säger att skötselpengarna finns hos Länsstyrelsen, säger Abrahamsson.

Många restriktioner

Ett naturreservat medför många restriktioner om saker som inte får göras i området. Abrahamsson anser att många av dessa verkar onödiga.

– Jag kan köpa att vindkraft och julgransplantage inte ska vara där, men varför ska man inte få ha pannlampa och ficklampa?

Abrahamsson har även tidigare varit kritisk till naturreservatet och i stället haft en idé om samarbete.

– Jag ser gärna ett samarbete där kommunen tillsammans med länsstyrelsen tar fram en skötselplan för Minnesfjället, sa han till MT i juli.

Under måndagens möte med kommunstyrelsen diskuterades länsstyrelsens förslag om ett nytt naturreservat vid Lugnåsbergets kvarnstensgruvor. Ida Ekeroth (S) menar att reservatet är viktigt för turismen men att socialdemokraterna vill vara säkra på att skötseln i så fall sköts av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens politiker hade delade åsikter och det blev en lång diskussion om jaktmöjligheter i området, Länsstyrelsens ekonomiska förutsättningar och naturreservatets yta. Anders Karlsson (C) var, precis som Ekeroth, i grunden positiv till förslaget. Men ifrågasatte varför det ska medfölja många restriktioner, som enligt honom till exempel kan försvåra jakten i området. Abrahamsson ställer sig kritisk till det nya reservatet och menar att ytan inte behöver vara lika stor som i förslaget, han är också orolig för skötseln av området.

– Vi behöver en garanti som säger att skötselpengarna finns hos Länsstyrelsen, säger Abrahamsson.

Många restriktioner

Ett naturreservat medför många restriktioner om saker som inte får göras i området. Abrahamsson anser att många av dessa verkar onödiga.

– Jag kan köpa att vindkraft och julgransplantage inte ska vara där, men varför ska man inte få ha pannlampa och ficklampa?

Abrahamsson har även tidigare varit kritisk till naturreservatet och i stället haft en idé om samarbete.

– Jag ser gärna ett samarbete där kommunen tillsammans med länsstyrelsen tar fram en skötselplan för Minnesfjället, sa han till MT i juli.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist