22 aug 2016 12:20

22 aug 2016 12:20

Jätteflock starar i Mariestad

MARIESTAD: Fågelinvasion

Under cirka en månads tid har en stor flock starar synts till över delar av Mariestad. Fågelexperten Sam Hjalmarsson har förklaringen till den fågelsamlingen.
– Det är helt normalt för starar, säger han.

En flock på långt över 1000 starar befinner sig just nu i Mariestad. Men det är inte så ovanligt som det kan låta, även om starar vanligtvis brukar vara 50 till 100 fåglar som håller ihop.

– Staren är en flockfågel, de går ihop när de flyttar. När två starflockar stöter på varandra kan de ibland slå sig samman. Desto fler de är desto tryggare känner de sig, säger Sam Hjalmarsson.

”Har sett större”

Framför allt så har stararna synts till runt våtmarken vid Ekudden.

– Där starar hittar mycket mat och bra skydd är det vanligt att de stannar till ett tag. De är kända för att hålla till i större flockar då de kan skydda sig mot rovfåglar på ett bättre sätt. Men jag har sett större flockar med starar i Mariestad än den som är här nu, säger Sam Hjalmarsson.

En flock på långt över 1000 starar befinner sig just nu i Mariestad. Men det är inte så ovanligt som det kan låta, även om starar vanligtvis brukar vara 50 till 100 fåglar som håller ihop.

– Staren är en flockfågel, de går ihop när de flyttar. När två starflockar stöter på varandra kan de ibland slå sig samman. Desto fler de är desto tryggare känner de sig, säger Sam Hjalmarsson.

”Har sett större”

Framför allt så har stararna synts till runt våtmarken vid Ekudden.

– Där starar hittar mycket mat och bra skydd är det vanligt att de stannar till ett tag. De är kända för att hålla till i större flockar då de kan skydda sig mot rovfåglar på ett bättre sätt. Men jag har sett större flockar med starar i Mariestad än den som är här nu, säger Sam Hjalmarsson.

  • Erik Wallskog