22 aug 2016 14:32

22 aug 2016 14:32

Ändrar detaljplan för bostäder på Marieholm

MARIESTAD

Efter samråd och efterföljande granskning går förslaget till ändrad detaljplan för kvarteret Syrsan och fastigheten Gräshoppan 14 vid Marieholms center nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Planändringen, som initierades genom politiska beslut i december 2012, görs för att möjliggöra bostadsbyggande bakom Calida Fönster. Planområdet omfattar cirka 5 200 kvadratmeter.

– Med en planändring skapas förutsättningar för en förtätning av bostäder. Området ligger bra till geografiskt med närhet till kollektivtrafik, förskolor och skolor, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

I framtagandet av detaljplanen har avsikten varit att bygga en gruppbostad med sex lägenheter. Planen medger dock även möjlighet för byggnation av annan typ av bostäder.

 

Planändringen, som initierades genom politiska beslut i december 2012, görs för att möjliggöra bostadsbyggande bakom Calida Fönster. Planområdet omfattar cirka 5 200 kvadratmeter.

– Med en planändring skapas förutsättningar för en förtätning av bostäder. Området ligger bra till geografiskt med närhet till kollektivtrafik, förskolor och skolor, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

I framtagandet av detaljplanen har avsikten varit att bygga en gruppbostad med sex lägenheter. Planen medger dock även möjlighet för byggnation av annan typ av bostäder.