19 aug 2016 12:18

19 aug 2016 12:18

Hovrättens dom i våldtäktsmål dröjer

MARIESTAD: Uppmärksammat brott

Göta hovrätt meddelar att dom i det uppmärksammade våldtäktsmålet i Sjöhagaparken dröjer till den 24 augusti. Anledningen är hög arbetsbelastning.

Det aktuella målet gäller en våldtäkt av en 13-årig flicka i Sjöhagaparken i Mariestad i april. I juni dömde Skaraborgs tingsrätt en ung man, mot sitt nekande, skyldig till våldtäkt. Påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Mannen ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Via sin advokat överklagade mannen tingsrättens dom till Göta hovrätt, där förhandlingar hölls den 11–12 augusti. När MT pratade med åklagare Karin Lundström-Kron efter avslutade förhandlingar i Jönköping förra fredagen uppgav hon att yrkandena från hennes sida var desamma som i tingsrätten.

– Åldersbestämningen av honom ska hovrätten självständigt pröva. Men oavsett hans ålder är ju mitt yrkande detsamma, eftersom vi inte överklagade domen. Så vad gäller den saken är hovrätten bunden av tingsrättens dom. Påföljden kan inte bli strängare i hovrätten, även om man skulle finna att han är över 18 år, sa Lundström-Kron.

Hovrätten kan förstås också fria den unge mannen helt och hållet, något som hans försvarsadvokat yrkade på.

Dom i målet skulle ha offentliggjorts under fredagen men skjuts nu alltså upp till den 24 augusti med hänvisning till hög arbetsbelastning hos hovrätten.

Det aktuella målet gäller en våldtäkt av en 13-årig flicka i Sjöhagaparken i Mariestad i april. I juni dömde Skaraborgs tingsrätt en ung man, mot sitt nekande, skyldig till våldtäkt. Påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Mannen ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Via sin advokat överklagade mannen tingsrättens dom till Göta hovrätt, där förhandlingar hölls den 11–12 augusti. När MT pratade med åklagare Karin Lundström-Kron efter avslutade förhandlingar i Jönköping förra fredagen uppgav hon att yrkandena från hennes sida var desamma som i tingsrätten.

– Åldersbestämningen av honom ska hovrätten självständigt pröva. Men oavsett hans ålder är ju mitt yrkande detsamma, eftersom vi inte överklagade domen. Så vad gäller den saken är hovrätten bunden av tingsrättens dom. Påföljden kan inte bli strängare i hovrätten, även om man skulle finna att han är över 18 år, sa Lundström-Kron.

Hovrätten kan förstås också fria den unge mannen helt och hållet, något som hans försvarsadvokat yrkade på.

Dom i målet skulle ha offentliggjorts under fredagen men skjuts nu alltså upp till den 24 augusti med hänvisning till hög arbetsbelastning hos hovrätten.