19 aug 2016 14:21

19 aug 2016 14:21

Första steget mot nytt stationshus

MARIESTAD: Sjöräddningssällskapet hoppas på nytt stationshus

Sjöräddningssällskapet är i akut behov av ett stationshus och hoppas på tillstånd från kommunen.

Förra veckan träffade Sjöräddningssällskapet tjänstemän i kommunen för att presentera sitt förslag om ett eget stationshus. Just nu hyr verksamheten två plåtcontainrar för förvaring av dräkter och annan utrustning.

– Det regnar in i containrarna och vi har ingen ordning på sakerna, säger Sjöräddningssällskapets Bosse Jansson.

Positiv respons

I förslaget presenteras det minsta som organisationen behöver för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Förutom större förvaringsutrymmen behövs toalett och dusch.

Tjänstemännen ställde sig positiva till förslaget. Nästa steg är att göra en formell skrivelse till kommunstyrelsen för att förankra förslaget politiskt.

– Vi hoppas och tror att kommunen kommer att vara hjälpsamma, säger Bosse.

Behöver tillstånd

Den första fasen handlar om att få tillstånd att bygga i yttre hamnen och efter det ska organisationen lösa den ekonomiska delen. Bosse är positiv och hoppas att stationshuset kan stå färdigt till nästa säsong om alla hjälps åt att genomföra projektet.

– Verksamheten har blivit större och kommer att växa ännu mer, vi är akut behov av en lösning. Containrarna är bara en nödlösning.

– Om vi får till det här så kommer det att gagna både oss, kommunen och båtägarna, konstaterar Bosse.

En av 69 stationer

Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Mariestad startade 2010 och är en av 69 räddningsstationer i Sverige. I Mariestad finns 20 ideella sjöräddare och totalt har organisationen 2 100 sjöräddare i Sverige.

Förra veckan träffade Sjöräddningssällskapet tjänstemän i kommunen för att presentera sitt förslag om ett eget stationshus. Just nu hyr verksamheten två plåtcontainrar för förvaring av dräkter och annan utrustning.

– Det regnar in i containrarna och vi har ingen ordning på sakerna, säger Sjöräddningssällskapets Bosse Jansson.

Positiv respons

I förslaget presenteras det minsta som organisationen behöver för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Förutom större förvaringsutrymmen behövs toalett och dusch.

Tjänstemännen ställde sig positiva till förslaget. Nästa steg är att göra en formell skrivelse till kommunstyrelsen för att förankra förslaget politiskt.

– Vi hoppas och tror att kommunen kommer att vara hjälpsamma, säger Bosse.

Behöver tillstånd

Den första fasen handlar om att få tillstånd att bygga i yttre hamnen och efter det ska organisationen lösa den ekonomiska delen. Bosse är positiv och hoppas att stationshuset kan stå färdigt till nästa säsong om alla hjälps åt att genomföra projektet.

– Verksamheten har blivit större och kommer att växa ännu mer, vi är akut behov av en lösning. Containrarna är bara en nödlösning.

– Om vi får till det här så kommer det att gagna både oss, kommunen och båtägarna, konstaterar Bosse.

En av 69 stationer

Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Mariestad startade 2010 och är en av 69 räddningsstationer i Sverige. I Mariestad finns 20 ideella sjöräddare och totalt har organisationen 2 100 sjöräddare i Sverige.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist