18 aug 2016 06:00

18 aug 2016 06:00

Ljudfiler ska bringaklarhet i fallet

Händelsen på Humlet kommer nu att utredas av kommunen.
– Vi har begärt ut ljudfiler från larmtillfällena för att få klarhet i vad som sagts. Om det blivit allvarliga missförhållanden kan det bli aktuellt med en lex Sarah-anmälan, förklarar Britt Johansson, avdelningschef för Vård och omsorg i Mariestads kommun.

När MT når Britt Johansson för en kommentar är beskedet att hon inte känner till händelsen på Humlet i detalj.

– Det händer mycket i verksamheten och det kommer till min kännedom när vi måste utreda saker. I det här fallet behöver jag uppdatera mig och ta reda på vad som hänt, säger Johansson.

En dryg timma senare ringer avdelningschefen upp, efter samtal med hemvårdsgruppen, och ger följande information.

– Den här personen har inte hemtjänst, utan bara ett larm. Vi kan se att larm gått ut klockan 11.53 och att man pratat med personen. Men vi kan inte utläsa om personen sagt ”jag mår dåligt”, det är en central i Malmö som svarar först på larmet. Sedan kan vi se att det gått ut ett larm 12.31, då personen larmat på nytt.

För att få klarhet i vad som sagts vid larmtillfällena har kommunen beställt ut ljudfiler från de aktuella tidpunkterna.

När beställdes ljudfilerna?

– Det har vi gjort i dag, efter att du ringde första gången. Det tar uppemot fyra dagar innan vi får filerna, därför kan jag inte uttala mig om vad som hänt. Det kan ju vara så att personen sagt ”att ni behöver inte komma”, men det kommer vi höra på de här ljudfilerna, säger Johansson.

Enligt uppgift ska en anhörig ha pratat med en personal i kvinnans lägenhet som sagt att han skulle hämta hjälp. Någon personal kom dock aldrig innan kvinnan avfördes med ambulans. Hur ser du på det?

– Jag känner inte till det.

– Det har säkert tagit tid och varit hemskt för kvinnan om hon har trott att personal ska komma och de inte har uppfattat det. Men jag kan inte säga att det är så. Jag behöver lyssna på filerna innan jag vet något mer, säger Britt Johansson.

Om det framgår av ljudfilerna att fel har begåtts, vad får det för följder?

– Om det har blivit allvarliga missförhållanden kan man gå vidare och göra en lex Sarah-anmälan till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg, MT:s anm). Det har vi rutiner för, säger Johansson.

Avdelningschefen tycker det är beklagligt att händelsen uppmärksammas i media.

– Det lämpligaste vore att anhöriga tog kontakt med oss. Det är väldigt svårt att kommunicera genom tidningen.

När MT når Britt Johansson för en kommentar är beskedet att hon inte känner till händelsen på Humlet i detalj.

– Det händer mycket i verksamheten och det kommer till min kännedom när vi måste utreda saker. I det här fallet behöver jag uppdatera mig och ta reda på vad som hänt, säger Johansson.

En dryg timma senare ringer avdelningschefen upp, efter samtal med hemvårdsgruppen, och ger följande information.

– Den här personen har inte hemtjänst, utan bara ett larm. Vi kan se att larm gått ut klockan 11.53 och att man pratat med personen. Men vi kan inte utläsa om personen sagt ”jag mår dåligt”, det är en central i Malmö som svarar först på larmet. Sedan kan vi se att det gått ut ett larm 12.31, då personen larmat på nytt.

För att få klarhet i vad som sagts vid larmtillfällena har kommunen beställt ut ljudfiler från de aktuella tidpunkterna.

När beställdes ljudfilerna?

– Det har vi gjort i dag, efter att du ringde första gången. Det tar uppemot fyra dagar innan vi får filerna, därför kan jag inte uttala mig om vad som hänt. Det kan ju vara så att personen sagt ”att ni behöver inte komma”, men det kommer vi höra på de här ljudfilerna, säger Johansson.

Enligt uppgift ska en anhörig ha pratat med en personal i kvinnans lägenhet som sagt att han skulle hämta hjälp. Någon personal kom dock aldrig innan kvinnan avfördes med ambulans. Hur ser du på det?

– Jag känner inte till det.

– Det har säkert tagit tid och varit hemskt för kvinnan om hon har trott att personal ska komma och de inte har uppfattat det. Men jag kan inte säga att det är så. Jag behöver lyssna på filerna innan jag vet något mer, säger Britt Johansson.

Om det framgår av ljudfilerna att fel har begåtts, vad får det för följder?

– Om det har blivit allvarliga missförhållanden kan man gå vidare och göra en lex Sarah-anmälan till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg, MT:s anm). Det har vi rutiner för, säger Johansson.

Avdelningschefen tycker det är beklagligt att händelsen uppmärksammas i media.

– Det lämpligaste vore att anhöriga tog kontakt med oss. Det är väldigt svårt att kommunicera genom tidningen.