18 aug 2016 14:07

18 aug 2016 14:08

Fick lära sig om arbete med elevhälsa

SKOLA: Petri Partanen talde för pedagoger

Inför den stundande skolstarten samlades under torsdagen cirka 250 lärare och pedagoger i Tunaholmskolans aula för att lyssna på en föreläsning med forskaren Petri Partanen. Temat för dagen var att utveckla elevhälsoarbetet.

Ohälsa bland skolelever är ett växande problem och som en del av uppstartsarbetet inför det kommande läsåret lyssnade därför grundskolans lärare, pedagoger och personal inom elevhälsan under torsdagsförmiddagen på en föreläsning i ämnet.

– Petri Partanen är ett välkänt namn inom det här området och ses som något av en nestor, så vi är väldigt glada att han kunde komma hit, säger Stina Lindell som är Elevhälsochef i Mariestads kommun.

Efterfrågad

Partanen besökte Mariestad redan för ett år sedan och föreläste då för rektorer och elevhälsan med samma program.

– Efter det var rektorerna väldigt nöjda och frågade om de deras pedagoger också kunde få ta del av föreläsningen och då bestämde vi oss för att samla ihop alla vid ett tillfälle, säger Lindell och fortsätter:

– Efter den här dagen hoppas jag att pedagogerna känner samma entusiasm som vi gjorde för ett år sedan och att det här är något som de kommer vilja jobba med i verksamheten.

Föreläsningen lyfte på ett humoristiskt sätt upp olika situationer i klassrummet och vad man kan göra för att hantera dem bättre.

Jobba förebyggande

Petri Partanen är filosofi doktor och specialist i pedagogisk psykologi och 2012 gav han ut boken Att utveckla elevhälsa.

– Vi vet att en lyckad skolgång är en av de största friskfaktorerna för hur man kommer må som vuxen, därför är det väldigt viktigt att börja jobba med de här frågorna tidigt, säger han och fortsätter:

– Genom att jobba förebyggande så kan vi tidigt se elevens behov och sätta in rätt resurser.

Under föreläsningen berättade han om olika exempel som kan hända i klassrummen och vikten av att se mönster.

– För att kunna se olika mönster kan det vara bra att föra en loggbok över vad som händer under lektionen, sa han till åhörarna och menade att detta kan hjälpa till att se om det är vissa specifika situationer som gör att en elev har svårt att koncentrera sig.

– Även om man känner att man inte har tid, så är det viktigt att ta sig tid med det förebyggande arbetet för att spara tid lägre fram som måste läggas på möten med exempelvis föräldrar, socialtjänst, habilitering och BUP.

Var nöjda

Flera av lärarna var nöjda med förläsningen.

– Han pratar om hur det ser ut i klassrummen utan att peka ut någon, säger Madeleine Jonzon.

– Han vågar skämta om det som är lite tabu utan att göra det på barnens bekostnad, säger en annan lärare.

Ohälsa bland skolelever är ett växande problem och som en del av uppstartsarbetet inför det kommande läsåret lyssnade därför grundskolans lärare, pedagoger och personal inom elevhälsan under torsdagsförmiddagen på en föreläsning i ämnet.

– Petri Partanen är ett välkänt namn inom det här området och ses som något av en nestor, så vi är väldigt glada att han kunde komma hit, säger Stina Lindell som är Elevhälsochef i Mariestads kommun.

Efterfrågad

Partanen besökte Mariestad redan för ett år sedan och föreläste då för rektorer och elevhälsan med samma program.

– Efter det var rektorerna väldigt nöjda och frågade om de deras pedagoger också kunde få ta del av föreläsningen och då bestämde vi oss för att samla ihop alla vid ett tillfälle, säger Lindell och fortsätter:

– Efter den här dagen hoppas jag att pedagogerna känner samma entusiasm som vi gjorde för ett år sedan och att det här är något som de kommer vilja jobba med i verksamheten.

Föreläsningen lyfte på ett humoristiskt sätt upp olika situationer i klassrummet och vad man kan göra för att hantera dem bättre.

Jobba förebyggande

Petri Partanen är filosofi doktor och specialist i pedagogisk psykologi och 2012 gav han ut boken Att utveckla elevhälsa.

– Vi vet att en lyckad skolgång är en av de största friskfaktorerna för hur man kommer må som vuxen, därför är det väldigt viktigt att börja jobba med de här frågorna tidigt, säger han och fortsätter:

– Genom att jobba förebyggande så kan vi tidigt se elevens behov och sätta in rätt resurser.

Under föreläsningen berättade han om olika exempel som kan hända i klassrummen och vikten av att se mönster.

– För att kunna se olika mönster kan det vara bra att föra en loggbok över vad som händer under lektionen, sa han till åhörarna och menade att detta kan hjälpa till att se om det är vissa specifika situationer som gör att en elev har svårt att koncentrera sig.

– Även om man känner att man inte har tid, så är det viktigt att ta sig tid med det förebyggande arbetet för att spara tid lägre fram som måste läggas på möten med exempelvis föräldrar, socialtjänst, habilitering och BUP.

Var nöjda

Flera av lärarna var nöjda med förläsningen.

– Han pratar om hur det ser ut i klassrummen utan att peka ut någon, säger Madeleine Jonzon.

– Han vågar skämta om det som är lite tabu utan att göra det på barnens bekostnad, säger en annan lärare.

  • Anna Leijon