16 aug 2016 06:00

16 aug 2016 14:34

Skolskjuts fall för förvaltningsrätten

LYRESTAD: Ingen förändring genomförs förrän ärendet prövats

Kommunen anser att vägen är för farlig att trafikera för skolbussen. I stället ska barnen i Solberga gå en kilometer på den smala och knixiga vägen för att nå hållplatsen.
Nu blir ärendet ett fall för förvaltningsrätten.

– Jag välkomnar en prövning. I avvaktan på rättens beslut kommer dock inga förändringar att genomföras; skolbussen kommer att köra samma rutt som tidigare, säger Irene Andersson, trafiksamordnare i Mariestads kommun.

Det var den 8 juli som MT uppmärksammade turerna kring skolskjuten i Solberga, öster om Lyrestad, där familjerna Fernstedt och Gustafsson är bosatta.

Fram till i våras hade barnen Tore, Ronja, Vilgot och Alfred blivit upphämtade av skolbussen vid en trevägskorsning cirka 300 meter hemifrån. Bara några veckor in på sommarlovet fick familjerna besked om att turen skulle läggas om, bland annat med motiveringen att kommunen ser över trafiksäkerheten på alla ställen där skolbussen måste vända genom att backa. I stället för att kliva på bussen på Solbergavägen ska barnen från och med i höst gå närmare en kilometer till den ordinarie hållplatsen på vägen mellan Lyrestad och Norrkvarn.

– Trafikanalysen som kommunen gjort på Solbergavägen stämmer inte med verkligheten. Det är en 70-väg med en hel del tung trafik. I ett par kurvor är det är väldigt skymd sikt, dessutom saknas väggren så barnen måste gå på vägen, säger fyrbarnsmamman Jessica Fernstedt.

Familjerna har reagerat på beslutet och även fått stöd av Torbjörn Forsell, verksamhetsledare på NTF Skaraborg. Med anledning av beskedet har Fernstedts och Gustafssons var för sig överklagat kommunens beslut.

När MT når Irene Andersson under måndagen författar hon en skrivelse till förvaltningsrätten i Jönköping, dit även överklagandena bifogas.

– Överklagandet ska skickas in i veckan. Jag vill få detta ärende prövat i förvaltningsrätten. Beslutet blir ju en vägledning för hur jag ska bedöma liknande ansökningar i framtiden, säger Irene Andersson.

Skolan börjar nästa onsdag. Hur kommer skolskjutsen i Solberga att gå?

– Den blir inga förändringar, utan bussen kör in och vänder i korsningen som tidigare. Det är det som gäller fram till att rätten sagt sitt, säger Andersson.

Jessica Fernstedt håller tummarna för att förvaltningsrätten ska göra en annan bedömning än kommunen.

– Jag hoppas innerligt att rätten inte bara ser till sträckan som barnen tvingas gå, utan tar hänsyn till helheten och väger in riskerna.

– I våra överklaganden har vi även visat att det finns möjlighet för skolbussen att köra via Guntorp; då skulle bussen slippa göra en vänstersväng ut på E20. Det alternativet vore naturligtvis det mest trafiksäkra.

– Jag välkomnar en prövning. I avvaktan på rättens beslut kommer dock inga förändringar att genomföras; skolbussen kommer att köra samma rutt som tidigare, säger Irene Andersson, trafiksamordnare i Mariestads kommun.

Det var den 8 juli som MT uppmärksammade turerna kring skolskjuten i Solberga, öster om Lyrestad, där familjerna Fernstedt och Gustafsson är bosatta.

Fram till i våras hade barnen Tore, Ronja, Vilgot och Alfred blivit upphämtade av skolbussen vid en trevägskorsning cirka 300 meter hemifrån. Bara några veckor in på sommarlovet fick familjerna besked om att turen skulle läggas om, bland annat med motiveringen att kommunen ser över trafiksäkerheten på alla ställen där skolbussen måste vända genom att backa. I stället för att kliva på bussen på Solbergavägen ska barnen från och med i höst gå närmare en kilometer till den ordinarie hållplatsen på vägen mellan Lyrestad och Norrkvarn.

– Trafikanalysen som kommunen gjort på Solbergavägen stämmer inte med verkligheten. Det är en 70-väg med en hel del tung trafik. I ett par kurvor är det är väldigt skymd sikt, dessutom saknas väggren så barnen måste gå på vägen, säger fyrbarnsmamman Jessica Fernstedt.

Familjerna har reagerat på beslutet och även fått stöd av Torbjörn Forsell, verksamhetsledare på NTF Skaraborg. Med anledning av beskedet har Fernstedts och Gustafssons var för sig överklagat kommunens beslut.

När MT når Irene Andersson under måndagen författar hon en skrivelse till förvaltningsrätten i Jönköping, dit även överklagandena bifogas.

– Överklagandet ska skickas in i veckan. Jag vill få detta ärende prövat i förvaltningsrätten. Beslutet blir ju en vägledning för hur jag ska bedöma liknande ansökningar i framtiden, säger Irene Andersson.

Skolan börjar nästa onsdag. Hur kommer skolskjutsen i Solberga att gå?

– Den blir inga förändringar, utan bussen kör in och vänder i korsningen som tidigare. Det är det som gäller fram till att rätten sagt sitt, säger Andersson.

Jessica Fernstedt håller tummarna för att förvaltningsrätten ska göra en annan bedömning än kommunen.

– Jag hoppas innerligt att rätten inte bara ser till sträckan som barnen tvingas gå, utan tar hänsyn till helheten och väger in riskerna.

– I våra överklaganden har vi även visat att det finns möjlighet för skolbussen att köra via Guntorp; då skulle bussen slippa göra en vänstersväng ut på E20. Det alternativet vore naturligtvis det mest trafiksäkra.