16 aug 2016 13:23

16 aug 2016 13:23

Bra idé att ta bort råd

VACCINATION

Folkhälsomyndigheten vill ta bort de allmänna råden om vaccination mot influensa. Råden kom 1997 och anses inaktuella.

Förslaget har gått ut på remiss och Västra Götalandsregionen anses att idén är bra.

– Det är helt rimligt och önskvärt att dessa allmänna råd upphävs. Det finns nya rekommendationer för behandling av influensa och en uppdaterad version är på väg, skriver ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall i svaret.

Förslaget har gått ut på remiss och Västra Götalandsregionen anses att idén är bra.

– Det är helt rimligt och önskvärt att dessa allmänna råd upphävs. Det finns nya rekommendationer för behandling av influensa och en uppdaterad version är på väg, skriver ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall i svaret.