13 aug 2016 10:32

13 aug 2016 10:32

Utsläpp av diesel vid Rattugglan

MARIESTAD: Flera hundra liter rann ut ur tankbilen

Larmet kom strax efter klockan nio på lördagsförmiddagen: Stort dieselutsläpp vid tankstation nära E 20.

Räddningstjänst och polis ryckte ut till platsen mitt emot Rattugglan.

Där stod en tankbil med släp från OK/Q8 och hade just börjat fylla på de stora tankarna.

Av okänd anledning hade ett tekniskt fel uppstått och diesel i stora mängder började rinna ut ur lastbilen.

Bränslet rann ut över asfaltsplanen och ner i ett dike precis vid vägen. Brandmännen gjorde en fördämning för att förhindra att det rann vidare ner där och började sanera området omgående.

Snabbt hade man koll på situationen och när MT var på plats någon kvart efter larmet verkade det som om chauffören med hjälp av brandmännen lyckats få stopp på läckaget.

Räddningstjänst och polis ryckte ut till platsen mitt emot Rattugglan.

Där stod en tankbil med släp från OK/Q8 och hade just börjat fylla på de stora tankarna.

Av okänd anledning hade ett tekniskt fel uppstått och diesel i stora mängder började rinna ut ur lastbilen.

Bränslet rann ut över asfaltsplanen och ner i ett dike precis vid vägen. Brandmännen gjorde en fördämning för att förhindra att det rann vidare ner där och började sanera området omgående.

Snabbt hade man koll på situationen och när MT var på plats någon kvart efter larmet verkade det som om chauffören med hjälp av brandmännen lyckats få stopp på läckaget.