12 aug 2016 13:16

12 aug 2016 13:16

Våldtäktsdom faller på fredag

HOVRÄTTEN: Annan åldersbestämning ger inte strängare påföljd

Våldtäkten i Sjöhagaparken i april har under två dagar varit uppe till förhandling i Göta hovrätt. Oavsett domstolens syn på gärningsmannens ålder, kommer han inte att få en strängare påföljd. Han kan också bli frikänd. Dom faller den 19 augusti.

Det var den 20 april som en 13-årig flicka våldtogs i Sjöhagaparken i Mariestad. Flickan och den unge mannen ska samma kväll ha bytt chattkontakter med varandra när de träffades vid en idrottsplats.

Flickan begav sig med en kompis in mot centrum, men vid Ica Oxen skildes vännerna åt. När hon var på väg hem kom den unge mannen cyklande och slog följe med henne.

Båda uppgav i förhör att de pratade med varandra i parken. Enligt gärningsbeskrivningen ska den unge mannen sedan ha dragit omkull flickan och hållit fast hennes handleder. Med våld ska han ha tvingat sig till samlag med henne. Han hävdade bestämt att samlaget var frivilligt.

Tingsrätten fann honom den 14 juni skyldig till våldtäkt och påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Han ska betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Åklagaren Åke Nyqvist var efter domen i tingsrätten nöjd. Det var inte försvarsadvokaten Tore Brandtler.

– Min klient hävdar att det var ett frivilligt samlag. Han visste inte om att hon var under 15 år och hade inte skälig anledning att anta det.

Senare överklagade den unge mannen via sin advokat domen till Göta hovrätt. Inför hovrättsförhandlingen, som hölls 11-12 augusti, sade Brandtler till MT:

– Min klient kan presentera ett pass som intygar att han är född 1999.

När MT på fredagen når åklagare Karin Lundström-Kron, på väg hem från förhandlingen i Jönköping, säger hon att yrkandena från hennes sida var desamma som i tingsrätten.

– Det var ju inte åklagarkammaren som överklagade domen, utan den dömde som vill bli frikänd.

Hon konstaterar att mannen i tingsrätten dömdes för det som kollegan Nyqvist yrkade på, även påföljdsmässigt.

– Åldersbestämningen av honom ska hovrätten självständigt pröva. Men oavsett hans ålder är ju mitt yrkande detsamma, eftersom vi inte överklagade domen. Så vad gäller den saken är hovrätten bunden av tingsrättens dom.

– Påföljden kan inte bli strängare i hovrätten, även om man skulle finna att han är över 18 år.

Hovrätten kan förstås också fria den unge mannen helt och hållet, något som hans försvarsadvokat yrkade på. MT har utan framgång försökt få tag i Tore Brandtler för en kommentar.

Dom i målet offentliggörs den 19 augusti.

Det var den 20 april som en 13-årig flicka våldtogs i Sjöhagaparken i Mariestad. Flickan och den unge mannen ska samma kväll ha bytt chattkontakter med varandra när de träffades vid en idrottsplats.

Flickan begav sig med en kompis in mot centrum, men vid Ica Oxen skildes vännerna åt. När hon var på väg hem kom den unge mannen cyklande och slog följe med henne.

Båda uppgav i förhör att de pratade med varandra i parken. Enligt gärningsbeskrivningen ska den unge mannen sedan ha dragit omkull flickan och hållit fast hennes handleder. Med våld ska han ha tvingat sig till samlag med henne. Han hävdade bestämt att samlaget var frivilligt.

Tingsrätten fann honom den 14 juni skyldig till våldtäkt och påföljden blev 18 månaders skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Han ska betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.

Åklagaren Åke Nyqvist var efter domen i tingsrätten nöjd. Det var inte försvarsadvokaten Tore Brandtler.

– Min klient hävdar att det var ett frivilligt samlag. Han visste inte om att hon var under 15 år och hade inte skälig anledning att anta det.

Senare överklagade den unge mannen via sin advokat domen till Göta hovrätt. Inför hovrättsförhandlingen, som hölls 11-12 augusti, sade Brandtler till MT:

– Min klient kan presentera ett pass som intygar att han är född 1999.

När MT på fredagen når åklagare Karin Lundström-Kron, på väg hem från förhandlingen i Jönköping, säger hon att yrkandena från hennes sida var desamma som i tingsrätten.

– Det var ju inte åklagarkammaren som överklagade domen, utan den dömde som vill bli frikänd.

Hon konstaterar att mannen i tingsrätten dömdes för det som kollegan Nyqvist yrkade på, även påföljdsmässigt.

– Åldersbestämningen av honom ska hovrätten självständigt pröva. Men oavsett hans ålder är ju mitt yrkande detsamma, eftersom vi inte överklagade domen. Så vad gäller den saken är hovrätten bunden av tingsrättens dom.

– Påföljden kan inte bli strängare i hovrätten, även om man skulle finna att han är över 18 år.

Hovrätten kan förstås också fria den unge mannen helt och hållet, något som hans försvarsadvokat yrkade på. MT har utan framgång försökt få tag i Tore Brandtler för en kommentar.

Dom i målet offentliggörs den 19 augusti.

  • C. Lundh