11 aug 2016 06:00

11 aug 2016 06:00

Lärarbrist kräver nytänk

MARIESTAD: Anställningsintervjuer in i det sista på skolorna

Behöriga lärare, men kanske inte i alla ämnen. Några tjänster som ska tillsättas.
Ungefär så ser läget ut på skolorna i Mariestad när det återstår knappt två veckor av sommarlovet.

Det är brist på lärare – ett faktum som skolledare runt om i landet märker av, och ett problem som vissa kanske brottas med just i dessa dagar.

I Mariestad är elevernas sommarlov slut den 24 augusti och lärarna ska vara på plats den 16:e. Undantaget är Ekhamraskolan och Lillängsskolan där lärarna börjar jobba redan den 11 augusti och eleverna väntas den 22:a.

Lediga vikariat

Mårten Bremer, biträdande rektor på de sistnämnda, fristående, skolorna konstaterar att det är riktigt kämpigt att hitta lärare just nu. På högstadiet har de ett halvårs vikariat som de ännu inte kunnat tillsätta, men det fixar sig genom ”annorlunda lösningar” på några tjänster.

Han menar att lärarnas låga löner gör dem mer benägna att flytta på sig än tidigare. Det effektivaste sättet att få upp sin lön är att byta arbetsplats ofta, vilket orsakar bekymmer för skolledarna – framför allt på små, fristående skolor.

– Det är trixigt och man får knixa och vända och vrida på sig, säger Bremer, och vi har inte samma möjligheter som man har i en stor organisation.

Inom den kommunala grundskolan har det uppstått två vikariat på låg- och mellanstadiet under sommaren. Där finns även ett par ännu inte tillsatta tillsvidaretjänster, berättar grundskolechef Susanne Fransson som även hon vittnar om att det generellt har blivit svårare att få tag i lärare.

– Men rektorerna håller på med det nu och jag vet att det finns sökande till tjänsterna, säger hon.

Köpa kompetens

Såväl inom friskolan som i den kommunala skolan är det framför allt till praktiska och estetiska ämnen det är svårt att få tag i behöriga lärare. Fransson nämner bland annat musik, slöjd och hemkunskap.

Mårten Bremer berättar att man på Ekhamra får lösa just musikämnet (motsvarande två heldagar per termin) genom att köpa in kompetensen på konsultbasis.

På Torsö skärgårdsskola har man ”god behörighet”, enligt rektor Helena Ekström som också är en av skolans tre pedagoger:

– Vi är samma gäng som när skolan startade.

”Bra team”

Även på gymnasienivå finns det ämnen där man inte lyckats få 100-procentig behörighet.

Vadsbogymnasiet har 2,5 vakanta lärartjänster – och anställningsintervjuer pågick på måndagen. Rektor Maria Appelgren räknar med att vara klar i slutet av veckan.

– Det kanske saknas fem, sex poäng någonstans, men det kommer att kompletteras inom läsåret.

Vänergymnasiets rektor Arne Tengvall anser att skolan har den bemanning de önskar. Några av lärarna har inte behörighet, bland annat en vikare, och en lärare saknar någon poäng. Bageriutbildningen är en svårknäckt nöt:

– Det finns knappast någon konditor som har lärarutbildning, utan där har vi personal som har utbildat sig parallellt.

– Men jag känner mig trygg i det här. Vi har ett bra team på skolan.

Det är brist på lärare – ett faktum som skolledare runt om i landet märker av, och ett problem som vissa kanske brottas med just i dessa dagar.

I Mariestad är elevernas sommarlov slut den 24 augusti och lärarna ska vara på plats den 16:e. Undantaget är Ekhamraskolan och Lillängsskolan där lärarna börjar jobba redan den 11 augusti och eleverna väntas den 22:a.

Lediga vikariat

Mårten Bremer, biträdande rektor på de sistnämnda, fristående, skolorna konstaterar att det är riktigt kämpigt att hitta lärare just nu. På högstadiet har de ett halvårs vikariat som de ännu inte kunnat tillsätta, men det fixar sig genom ”annorlunda lösningar” på några tjänster.

Han menar att lärarnas låga löner gör dem mer benägna att flytta på sig än tidigare. Det effektivaste sättet att få upp sin lön är att byta arbetsplats ofta, vilket orsakar bekymmer för skolledarna – framför allt på små, fristående skolor.

– Det är trixigt och man får knixa och vända och vrida på sig, säger Bremer, och vi har inte samma möjligheter som man har i en stor organisation.

Inom den kommunala grundskolan har det uppstått två vikariat på låg- och mellanstadiet under sommaren. Där finns även ett par ännu inte tillsatta tillsvidaretjänster, berättar grundskolechef Susanne Fransson som även hon vittnar om att det generellt har blivit svårare att få tag i lärare.

– Men rektorerna håller på med det nu och jag vet att det finns sökande till tjänsterna, säger hon.

Köpa kompetens

Såväl inom friskolan som i den kommunala skolan är det framför allt till praktiska och estetiska ämnen det är svårt att få tag i behöriga lärare. Fransson nämner bland annat musik, slöjd och hemkunskap.

Mårten Bremer berättar att man på Ekhamra får lösa just musikämnet (motsvarande två heldagar per termin) genom att köpa in kompetensen på konsultbasis.

På Torsö skärgårdsskola har man ”god behörighet”, enligt rektor Helena Ekström som också är en av skolans tre pedagoger:

– Vi är samma gäng som när skolan startade.

”Bra team”

Även på gymnasienivå finns det ämnen där man inte lyckats få 100-procentig behörighet.

Vadsbogymnasiet har 2,5 vakanta lärartjänster – och anställningsintervjuer pågick på måndagen. Rektor Maria Appelgren räknar med att vara klar i slutet av veckan.

– Det kanske saknas fem, sex poäng någonstans, men det kommer att kompletteras inom läsåret.

Vänergymnasiets rektor Arne Tengvall anser att skolan har den bemanning de önskar. Några av lärarna har inte behörighet, bland annat en vikare, och en lärare saknar någon poäng. Bageriutbildningen är en svårknäckt nöt:

– Det finns knappast någon konditor som har lärarutbildning, utan där har vi personal som har utbildat sig parallellt.

– Men jag känner mig trygg i det här. Vi har ett bra team på skolan.