11 aug 2016 17:41

11 aug 2016 18:01

31 domar om sjöfylleri

MARIESTAD: Samma grundregel som på land

Vart femte sjöfylleri som lagförts i tingsrätt har begåtts i Västra Götaland. Sedan 2013 har totalt 150 fällande domar om sjöfylleri och grovt sjöfylleri avkunnats i landets tingsrätter.

Den färska statistiken har tagits fram av nyhetsbyrån Sirén.

Det kan noteras att hänsyn inte tagits till huruvida domarna överklagats till hovrätt eller inte.

Under de tre och ett halvt år som statistiken omfattar har flest tingsrättsdomar avkunnats i Stockolms län, 56 stycken.

Västra Götaland kommer tvåa med 31 domar och Norrbottens län är trea med tolv domar.

Sedan 2010

Det var i juni 2010 som det blev en fast gräns på 0,2 promille alkohol i blodet för att räknas som sjöfylleri; alltså samma gräns som för att köra fordon på land.

Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Inga stupfulla

Bo Jansson, stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet i Mariestad, tycker det är bra att man på detta sätt stävjar sjöfylleriet.

Av de fyra sjöräddningsuppdrag och 27 övriga hjälpuppdrag sällskapet haft denna säsong, har inget ärende handlat om, eller orsakats av, sjöfylleri.

– Nuförtiden ser man ju inga riktigt stupfulla på sjön. Lagen och en annan säkerhetssyn på detta har väl hjälpt till, säger Bo Jansson.

20 sjöräddare

Stationen i Mariestads hamn har funnits sedan 2010 och i dagsläget finns ungefär 20 aktiva sjöräddare som jobbar med detta helt ideellt.

Till förfogande finns en räddningsbåt, en svävare och en stationsbil. En jourgrupp finns också i Sjötorp.

Hela verksamheten bygger på gåvor och medlemskap.

Den färska statistiken har tagits fram av nyhetsbyrån Sirén.

Det kan noteras att hänsyn inte tagits till huruvida domarna överklagats till hovrätt eller inte.

Under de tre och ett halvt år som statistiken omfattar har flest tingsrättsdomar avkunnats i Stockolms län, 56 stycken.

Västra Götaland kommer tvåa med 31 domar och Norrbottens län är trea med tolv domar.

Sedan 2010

Det var i juni 2010 som det blev en fast gräns på 0,2 promille alkohol i blodet för att räknas som sjöfylleri; alltså samma gräns som för att köra fordon på land.

Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Inga stupfulla

Bo Jansson, stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet i Mariestad, tycker det är bra att man på detta sätt stävjar sjöfylleriet.

Av de fyra sjöräddningsuppdrag och 27 övriga hjälpuppdrag sällskapet haft denna säsong, har inget ärende handlat om, eller orsakats av, sjöfylleri.

– Nuförtiden ser man ju inga riktigt stupfulla på sjön. Lagen och en annan säkerhetssyn på detta har väl hjälpt till, säger Bo Jansson.

20 sjöräddare

Stationen i Mariestads hamn har funnits sedan 2010 och i dagsläget finns ungefär 20 aktiva sjöräddare som jobbar med detta helt ideellt.

Till förfogande finns en räddningsbåt, en svävare och en stationsbil. En jourgrupp finns också i Sjötorp.

Hela verksamheten bygger på gåvor och medlemskap.

  • C. Lundh

Sjöfylleri

Sjöfylleri straffas med böter eller upp till två års fängelse. Den kan dömas för detta brott som framför ett fartyg, eller utför uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, och som är så berusad att det kan antas att hen inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. För fartyg över tio meter eller som kan köras i över 15 knop är det fylleri när halten alkohol i blodet överstiger 0,2 promille.

Källa: Wikipedia