06 aug 2016 09:39

06 aug 2016 09:39

Trafikolycka i Töreboda

TÖREBODA

Under fredag eftermiddag kolliderade två personbilar på Storgatan i Töreboda.

Orsaken var att en av förarna inte iakttog väjningsplikt. Ingen person skadades.

Orsaken var att en av förarna inte iakttog väjningsplikt. Ingen person skadades.