05 aug 2016 06:00

05 aug 2016 06:00

Stor omsättning på enhetschefer

MARIESTAD: Dialog inledd med högskolan om chefsutbildning

Under sommaren har fyra enhetschefer inom kommunens äldreomsorg slutat. Den höga omsättningen är dock inte unik för Mariestad.
– Det råder brist på enhetschefer i hela landet samtidigt som det finns många lediga tjänster, konstaterar Britt Johansson, avdelningschef för Vård och omsorg i kommunen.

På kort tid har inte mindre än fyra enhetschefer inom äldreomsorgen i Mariestad valt att avsluta sina anställningar. Tre av tjänsterna är redan tillsatta, den fjärde är på gång i slutet av denna månad.

– De som slutat har jobbat många år i Mariestad och går nu vidare till nya utmaningar på annat håll. Det är inget konstigt egentligen; det sker förändringar i livet och har man arbetat länge på samma ställe tar man chansen när nya, spännande utmaningar dyker upp, säger Britt Johansson.

”Inget unikt”

Hon menar att det inte är unikt för Mariestad att chefer slutar och går vidare till andra kommuner. I merparten av Sveriges kommuner råder brist på enhetschefer vilket gör att det blir en dragkamp om de som finns tillgängliga. På många håll är lediga tjänster utannonserade.

– Ser man till Skaraborg har Lidköping och Skövde ständigt tjänster ute. När de tillsätts rekryteras det ofta personer från grannkommuner. I Mariestad har vi löst situationen i sommar och rekryterat en person internt, en från en grannkommun och en från Stockholmsområdet, berättar Britt Johansson.

Inom Mariestads kommuns äldreomsorg och LSS finns i dag 18 enhetschefstjänster.

– För att jobba som enhetschef i Mariestad är kravet att man är utbildad socionom eller har en likvärdig utbildning. Givetvis ska det finnas karriärsmöjligheter för personal i verksamheten; ser vi en person som passar in uppmuntrar vi denne till vidareutbildning, förklarar Johansson.

Inlett samtal

Socionomutbildningen finns för närvarande närmast vid universiteten i Karlstad och Örebro.

Kanske kan det i framtiden komma att ges möjligheter på närmare håll. Kommunerna i Skaraborg har via kommunalförbundet inlett samtal med Högskolan i Skövde för att få till stånd utbildningsplatser i länet.

– Vi skulle vilja ha någon form av social utbildning vid Högskolan i Skövde. Efterfrågan på enhetschefer är stort generellt i hela Sverige och det behövs helt enkelt fler utbildningsplatser, säger Britt Johansson.

På kort tid har inte mindre än fyra enhetschefer inom äldreomsorgen i Mariestad valt att avsluta sina anställningar. Tre av tjänsterna är redan tillsatta, den fjärde är på gång i slutet av denna månad.

– De som slutat har jobbat många år i Mariestad och går nu vidare till nya utmaningar på annat håll. Det är inget konstigt egentligen; det sker förändringar i livet och har man arbetat länge på samma ställe tar man chansen när nya, spännande utmaningar dyker upp, säger Britt Johansson.

”Inget unikt”

Hon menar att det inte är unikt för Mariestad att chefer slutar och går vidare till andra kommuner. I merparten av Sveriges kommuner råder brist på enhetschefer vilket gör att det blir en dragkamp om de som finns tillgängliga. På många håll är lediga tjänster utannonserade.

– Ser man till Skaraborg har Lidköping och Skövde ständigt tjänster ute. När de tillsätts rekryteras det ofta personer från grannkommuner. I Mariestad har vi löst situationen i sommar och rekryterat en person internt, en från en grannkommun och en från Stockholmsområdet, berättar Britt Johansson.

Inom Mariestads kommuns äldreomsorg och LSS finns i dag 18 enhetschefstjänster.

– För att jobba som enhetschef i Mariestad är kravet att man är utbildad socionom eller har en likvärdig utbildning. Givetvis ska det finnas karriärsmöjligheter för personal i verksamheten; ser vi en person som passar in uppmuntrar vi denne till vidareutbildning, förklarar Johansson.

Inlett samtal

Socionomutbildningen finns för närvarande närmast vid universiteten i Karlstad och Örebro.

Kanske kan det i framtiden komma att ges möjligheter på närmare håll. Kommunerna i Skaraborg har via kommunalförbundet inlett samtal med Högskolan i Skövde för att få till stånd utbildningsplatser i länet.

– Vi skulle vilja ha någon form av social utbildning vid Högskolan i Skövde. Efterfrågan på enhetschefer är stort generellt i hela Sverige och det behövs helt enkelt fler utbildningsplatser, säger Britt Johansson.