03 aug 2016 14:12

03 aug 2016 14:12

Storfiffel i förening

TINGET: Kassör ska ha fört över 672 000 kronor till eget konto

En 35-åring som i flera år var kassör i en mindre idrottsförening i Mariestad har åtalats vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Kassören ska enligt åklagaren mellan åren 2009 och 2015 ha haft i uppdrag att sköta föreningens ekonomiska angelägenheter. Som kassör har 35-åringen haft tillgång till föreningens bankkonton.

För privat bruk

Vid ett stort antal tillfällen ska kassören ha fört över pengar till sina egna privata konton och använt pengarna för privat bruk.

Enligt polisförundersökningen handlar de sammanlagda överförda beloppen om 672 644 kronor.

”Kännbar skada”

”Föreningen har orsakats skada med i vart fall 500 000 kronor” heter det i stämningsansökan som också noterar att ”brottet är att bedöma som grovt då NN tillfogat målsäganden betydande och synnerligen kännbar skada”.

Idrottsföreningen yrkar skadestånd med 500 000 kronor plus ränta.

I polisförhör har 35-åringen erkänt brott.

Kassören ska enligt åklagaren mellan åren 2009 och 2015 ha haft i uppdrag att sköta föreningens ekonomiska angelägenheter. Som kassör har 35-åringen haft tillgång till föreningens bankkonton.

För privat bruk

Vid ett stort antal tillfällen ska kassören ha fört över pengar till sina egna privata konton och använt pengarna för privat bruk.

Enligt polisförundersökningen handlar de sammanlagda överförda beloppen om 672 644 kronor.

”Kännbar skada”

”Föreningen har orsakats skada med i vart fall 500 000 kronor” heter det i stämningsansökan som också noterar att ”brottet är att bedöma som grovt då NN tillfogat målsäganden betydande och synnerligen kännbar skada”.

Idrottsföreningen yrkar skadestånd med 500 000 kronor plus ränta.

I polisförhör har 35-åringen erkänt brott.

  • C. Lundh