02 aug 2016 06:00

02 aug 2016 08:54

Nu byggs en tryggare väg

MARIESTAD: Ny cykelväg längs Södra vägen

BARNSÄKERT. Första byggdagen är avklarad. En ny gång- och cykelväg byggs i samband med kommunens satsning av de nya F-6-skolorna Prisma och Unica. Målet är att eleverna ska kunna ta sig fram säkert till och från skolorna.

Under måndagen startade arbetet med att bygga en gång- och cykelväg längs med Södra vägen. Hela Södra vägen mellan Marieforsleden och Göteborgsvägen kommer att omfattas av arbetet.

– Den nya gång- och cykelvägen har att göra med nya skolflytten. Den ska skapa en säkrare väg för barnen till och från skolan, säger Magnus Brånfelt, arbetsledare, Skanska.

Förbereder

Skanska som utför arbetet åt kommunen har börjat förbereda för de kommande veckornas arbete och har bland annat placerat ut skyltar för att informera förbipasserande trafikanter. Sedan drar bygget i gång på allvar.

– Vi kommer att flytta ut kantstenen så att vägen smalnas av och då kommer vi också att flytta brunnar, säger Magnus Brånfelt.

Fler åtgärder

Arbetet delas upp i fyra etapper. Först kommer Marieforsleden och Leksbergsvägen att stängas av. I etapp tre och fyra kommer arbetet fortsätta på östra sidan om Leksbergsvägen. Den nya vägen medför även en del andra positiva detaljer.

– I samband med arbetet kommer gatubelysningen bytas ut, nya kablar kommer dras och det kommer läggas fiberkanalisering.

Magnus Brånfelt fortsätter berätta att kommunen har ytterligare projekt på gång som hör ihop med den nya gång- och cykelbanan.

– Det är en rondell på gång, så är det sagt. Den måste nästan till för annars faller säkerheten med passagen vid Marieforsleden.

Trafikändringar

Sista etappen ner mot Göteborgsvägen beräknas avslutas vecka 43. Under två veckor i september kommer korsningen Södra vägen och Leksbergsvägen vara avstängd. Omdirigeringsskyltar kommer att leda om trafiken och tillfälliga busshållsplatser kommer att sättas upp på Marieholmsvägen.

Gående hänvisas under byggtiden till den södra delen av Södra vägen. Under byggnationen kommer trafiken att enkelriktas i etapperna.

Under måndagen startade arbetet med att bygga en gång- och cykelväg längs med Södra vägen. Hela Södra vägen mellan Marieforsleden och Göteborgsvägen kommer att omfattas av arbetet.

– Den nya gång- och cykelvägen har att göra med nya skolflytten. Den ska skapa en säkrare väg för barnen till och från skolan, säger Magnus Brånfelt, arbetsledare, Skanska.

Förbereder

Skanska som utför arbetet åt kommunen har börjat förbereda för de kommande veckornas arbete och har bland annat placerat ut skyltar för att informera förbipasserande trafikanter. Sedan drar bygget i gång på allvar.

– Vi kommer att flytta ut kantstenen så att vägen smalnas av och då kommer vi också att flytta brunnar, säger Magnus Brånfelt.

Fler åtgärder

Arbetet delas upp i fyra etapper. Först kommer Marieforsleden och Leksbergsvägen att stängas av. I etapp tre och fyra kommer arbetet fortsätta på östra sidan om Leksbergsvägen. Den nya vägen medför även en del andra positiva detaljer.

– I samband med arbetet kommer gatubelysningen bytas ut, nya kablar kommer dras och det kommer läggas fiberkanalisering.

Magnus Brånfelt fortsätter berätta att kommunen har ytterligare projekt på gång som hör ihop med den nya gång- och cykelbanan.

– Det är en rondell på gång, så är det sagt. Den måste nästan till för annars faller säkerheten med passagen vid Marieforsleden.

Trafikändringar

Sista etappen ner mot Göteborgsvägen beräknas avslutas vecka 43. Under två veckor i september kommer korsningen Södra vägen och Leksbergsvägen vara avstängd. Omdirigeringsskyltar kommer att leda om trafiken och tillfälliga busshållsplatser kommer att sättas upp på Marieholmsvägen.

Gående hänvisas under byggtiden till den södra delen av Södra vägen. Under byggnationen kommer trafiken att enkelriktas i etapperna.

  • Madeleine Bäckman