02 aug 2016 08:53

02 aug 2016 08:53

Nätverk för ökad trygghet

MARIESTAD: Bred uppslutning på kafékväll

Drygt 70 personer slöt upp på sommarhemmet Bäcken för att tillsammans finna vägar till ett tryggare Mariestad.
– Det kom fram många konstruktiva förslag som vi kan bygga vidare på, säger Anna van der Tol i Tillsammans för Mariestad.

Den senaste tidens händelser, våldtäkten på 20-årig kvinna på Bergsgatan samt den omfattande skadegörelsen mot ett hem för ensamkommande flyktingar, har skapat rädsla och upprördhet hos många Mariestadsbor. Med anledning av händelserna bjöd Tillsammans för Mariestad i torsdags kväll in till ett allmänt möte på sommarhemmet Bäcken.

Gensvaret blev stort. Närmare 70 personer – däribland kommunala politiker, företrädare från en rad ideella föreningar, organisationer och Svenska kyrkan – deltog på mötet för att tillsammans se hur man kan gå till väga för att öka tryggheten och gemenskapen.

– Vårt samhälle behöver mer värme, kärlek och trygghet. Genom att träffas väcker vi idéer samtidigt som vi också ser att finns många nätverk och kluster som vi kan bygga vidare på, säger Anna van der Tol.

Flera förslag

Indelade i smågrupper fick deltagarna ta fram förslag på trygghetsåtgärder. Förslagen var många; ”skyddsronder på osäkra platser”, ”offentliga laddstationer för mobiltelefoner”, ”tänd gatubelysning överallt”, ”mer kunskap om olika kulturer”, ”arrangera evenemang/idrott tillsammans”, ”ge nyanlända information om det svenska samhället” och ”fler vuxna på stan”.

Janne Rask, som medverkade för Nattvandrarna/Morsor & farsor på stan, informerade om att föreningen är verksamt ett par helger i månaden i Mariestad.

– Dessvärre har vi svårt att engagera folk och för tillfället är vi sju aktiva. Vi har besökt skolor för att få med fler föräldrar, men vi kan ju inte tvinga med någon. Från vår sida ser vi gärna att vi hade alla nationaliteter med i Nattvandrarna, poängterade Rask.

Planerar fler möten

Som MT rapporterade i förra veckan har Mariestadsbon Mattias Westberg tagit initiativ till Trygga Mariestad, i syfte att engagera fler att bli trygghetsvärdar på stan. Initiativtagaren kommer att berätta mer om idén när Tillsammans för Mariestad håller ett nytt allmänt möte på sommarhemmet Bäcken kommande torsdag.

Den senaste tidens händelser, våldtäkten på 20-årig kvinna på Bergsgatan samt den omfattande skadegörelsen mot ett hem för ensamkommande flyktingar, har skapat rädsla och upprördhet hos många Mariestadsbor. Med anledning av händelserna bjöd Tillsammans för Mariestad i torsdags kväll in till ett allmänt möte på sommarhemmet Bäcken.

Gensvaret blev stort. Närmare 70 personer – däribland kommunala politiker, företrädare från en rad ideella föreningar, organisationer och Svenska kyrkan – deltog på mötet för att tillsammans se hur man kan gå till väga för att öka tryggheten och gemenskapen.

– Vårt samhälle behöver mer värme, kärlek och trygghet. Genom att träffas väcker vi idéer samtidigt som vi också ser att finns många nätverk och kluster som vi kan bygga vidare på, säger Anna van der Tol.

Flera förslag

Indelade i smågrupper fick deltagarna ta fram förslag på trygghetsåtgärder. Förslagen var många; ”skyddsronder på osäkra platser”, ”offentliga laddstationer för mobiltelefoner”, ”tänd gatubelysning överallt”, ”mer kunskap om olika kulturer”, ”arrangera evenemang/idrott tillsammans”, ”ge nyanlända information om det svenska samhället” och ”fler vuxna på stan”.

Janne Rask, som medverkade för Nattvandrarna/Morsor & farsor på stan, informerade om att föreningen är verksamt ett par helger i månaden i Mariestad.

– Dessvärre har vi svårt att engagera folk och för tillfället är vi sju aktiva. Vi har besökt skolor för att få med fler föräldrar, men vi kan ju inte tvinga med någon. Från vår sida ser vi gärna att vi hade alla nationaliteter med i Nattvandrarna, poängterade Rask.

Planerar fler möten

Som MT rapporterade i förra veckan har Mariestadsbon Mattias Westberg tagit initiativ till Trygga Mariestad, i syfte att engagera fler att bli trygghetsvärdar på stan. Initiativtagaren kommer att berätta mer om idén när Tillsammans för Mariestad håller ett nytt allmänt möte på sommarhemmet Bäcken kommande torsdag.