01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

Vårdplanering via video

MARIESTAD

När en patient ska vårdplaneras åker tre representanter från kommunen till mötet på sjukhuset.
– Det blir mycket tid på vägen men vi ska börja använda oss av videomöten, säger sjuksköterskan Elisabeth Persson.

En biståndsbedömare, en sjuksköterska samt en arbetsterapeut möter representanterna från sjukhuset och patient och anhöriga när en patient med eller utan hemsjukvård/hemtjänst är på väg att åka hem. Biståndsbedömaren avgör vilka insatser enligt socialtjänstlagen som ska sättas in, sjuksköterskan bedömer det medicinska behovet och arbetsterapeuten har ansvar för de hjälpmedel, eventuell träning och mobiliseringshjälp patienten behöver.

– Tidigare hade vi även med en sjukgymnast men deras insatser behöver inte starta upp direkt och får vänta tills patienten är hemma, säger Elisabeth Persson.

När patienter ska hem från sjukhusen i Skövde, Lidköping och Falköping åker trion från Mariestad. När det handlar om sjukhuset i Mariestad åker den ordinarie personalen till mötet. Antalet möten varierar i antalet och det går, av förklarliga skäl inte ha någon längre framförhållning. Förra veckan planerades det för tio patienter, veckan innan handlade det om två.

– Vi vill helst ha minst två vårdplaneringar bokade när vi åker, för att spara tid.

För att spara tid kommer vårdplaneringsmötena inom kort att ske via videolänk. Kommunen har gjort i ordning ett videorum på biståndsenheten.

– Vi kommer att spara mycket tid. Patienten och anhöriga får självklart vara med, säger Elisabeth Persson.

Primärvården deltar inte fysiskt i mötena i nuläget men får samma information via ett gemensamt informationssystem som kommunen. Samtliga 49 kommuner i Västra Götaland använder systemet. Alla vårdgivare kan läsa vad de övriga skriver, men kan bara skriva på ”sitt” ställe.

– Alla ska vara inne i systemet och titta om det hänt något tre gånger per dag.

En biståndsbedömare, en sjuksköterska samt en arbetsterapeut möter representanterna från sjukhuset och patient och anhöriga när en patient med eller utan hemsjukvård/hemtjänst är på väg att åka hem. Biståndsbedömaren avgör vilka insatser enligt socialtjänstlagen som ska sättas in, sjuksköterskan bedömer det medicinska behovet och arbetsterapeuten har ansvar för de hjälpmedel, eventuell träning och mobiliseringshjälp patienten behöver.

– Tidigare hade vi även med en sjukgymnast men deras insatser behöver inte starta upp direkt och får vänta tills patienten är hemma, säger Elisabeth Persson.

När patienter ska hem från sjukhusen i Skövde, Lidköping och Falköping åker trion från Mariestad. När det handlar om sjukhuset i Mariestad åker den ordinarie personalen till mötet. Antalet möten varierar i antalet och det går, av förklarliga skäl inte ha någon längre framförhållning. Förra veckan planerades det för tio patienter, veckan innan handlade det om två.

– Vi vill helst ha minst två vårdplaneringar bokade när vi åker, för att spara tid.

För att spara tid kommer vårdplaneringsmötena inom kort att ske via videolänk. Kommunen har gjort i ordning ett videorum på biståndsenheten.

– Vi kommer att spara mycket tid. Patienten och anhöriga får självklart vara med, säger Elisabeth Persson.

Primärvården deltar inte fysiskt i mötena i nuläget men får samma information via ett gemensamt informationssystem som kommunen. Samtliga 49 kommuner i Västra Götaland använder systemet. Alla vårdgivare kan läsa vad de övriga skriver, men kan bara skriva på ”sitt” ställe.

– Alla ska vara inne i systemet och titta om det hänt något tre gånger per dag.