01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

En försenad patient kan bli dyr

MARIESTAD: Efter fem dagar tar kommunen över betalningsansvaret

En kommun har fem arbetsdagar på sig att ta hem en färdigbehandlad patient från sjukhuset. Sedan kostar det drygt 4 000 kronor per dygn.

När en patient, som har kommunal hemsjukvård eller hemtjänst, är färdigbehandlad på sjukhuset skickas en kallelse till patientens kommun och primärvården om ett vårdplaneringsmöte. Det kan även gälla personer som inte haft kommunal hjälp innan som nu behöver ha detta.

Sedan har kommunen fem arbetsdagar på sig att ta hem patienten, annars övergår betalningsansvaret vilket kostar kommunen 4 085 kronor per dygn.

– Vi klarar det, men ibland har vi räknat fel på dagar eller har inte någon korttidsplats. Under 2015 blev Mariestads kommun debiterad 66 dagar, säger sjuksköterskan Elisabeth Persson.

Planeringsmöte

Redan när patienten läggs in på sjukhuset får kommunen ett inskrivningsmeddelande. När behandlingen är klar och patienten kan åka hem kallas primärvården och hemkommunen till ett vårdplaneringsmöte.

Under mötet kommer sjukhuset, kommunen och primärvården i samråd med patienten överens om vilken vård och hjälp (bland annat hjälpmedel och stöttning med praktiska detaljer) som ska sättas in när patienten kommit hem.

– Patienten måste ge sitt samtycke till åtgärderna. Allting bygger på frivillighet och vi kan inte tvinga oss på. Några vill helt enkelt inte ha hjälp.

När alla är överens dokumenteras åtgärderna, och sedan börjar Elisabeth och hennes kollegor att informera berörda enheter.

– De som ska ordna sakerna måste få två dagar på sig. Vi måste ju garantera patientsäkerheten, säger Elisabeth Persson och tillägger:

– Ibland tror sjukhuset att det bara är att skicka hem personen, men den personal som tidigare har hjälpt patienten har ju omfördelats på andra uppgifter.

Ett viktigt syfte med vårdplaneringen är att patienten inte ska märka att det är tre olika vårdgivare inblandade. Övergångarna i det medicinska ansvaret ska gå smidigt.

– Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för patienten, det finns alltid olika vägar att gå men det är viktigt med patientens trygghet.

Dagarna mellan kallelsen och patientens hemkomst blir intensiva. Kommunen vill inte ha vårdplaneringen senare än dag tre för att kunna ordna allt. Dagen innan utskrivningen ska sjukhuset skicka ett meddelande till kommunen, men enligt Elisabeth Persson kan det dröja.

– Ofta kommer det samma dag som patienten ska gå hem.

Vårdplaneringssystemet har använts en tid och Elisabeth, som var med och organiserade kommunens del, säger att det oftast fungerar bra.

– Fortfarande är det problem med att de som använder det inte har ordentlig utbildning och att rutinerna inte följs. I början skrev vi många avvikelserapporter, men det har blivit bättre. Kvaliteten sjunker under sommaren, när det inte är ordinarie bemanning på sjukhusen. Ofta glömmer de att skicka sista delen, information vid utskrivning som talar om att patienten lämnar sjukhuset.

Klarar inte patienten av att vara hemma kan någon av de knappt 30 korttidsplatser kommunen har vid Mariegärde, Myran och Fredslund vara aktuella.

– Är patienten otrygg kan den få vara på korttidsboende innan de flyttar hem. Efter 14 dagar görs en ny utredning, sedan får de åka hem, vara kvar eller flyttas till ett särskilt boende.

När en patient, som har kommunal hemsjukvård eller hemtjänst, är färdigbehandlad på sjukhuset skickas en kallelse till patientens kommun och primärvården om ett vårdplaneringsmöte. Det kan även gälla personer som inte haft kommunal hjälp innan som nu behöver ha detta.

Sedan har kommunen fem arbetsdagar på sig att ta hem patienten, annars övergår betalningsansvaret vilket kostar kommunen 4 085 kronor per dygn.

– Vi klarar det, men ibland har vi räknat fel på dagar eller har inte någon korttidsplats. Under 2015 blev Mariestads kommun debiterad 66 dagar, säger sjuksköterskan Elisabeth Persson.

Planeringsmöte

Redan när patienten läggs in på sjukhuset får kommunen ett inskrivningsmeddelande. När behandlingen är klar och patienten kan åka hem kallas primärvården och hemkommunen till ett vårdplaneringsmöte.

Under mötet kommer sjukhuset, kommunen och primärvården i samråd med patienten överens om vilken vård och hjälp (bland annat hjälpmedel och stöttning med praktiska detaljer) som ska sättas in när patienten kommit hem.

– Patienten måste ge sitt samtycke till åtgärderna. Allting bygger på frivillighet och vi kan inte tvinga oss på. Några vill helt enkelt inte ha hjälp.

När alla är överens dokumenteras åtgärderna, och sedan börjar Elisabeth och hennes kollegor att informera berörda enheter.

– De som ska ordna sakerna måste få två dagar på sig. Vi måste ju garantera patientsäkerheten, säger Elisabeth Persson och tillägger:

– Ibland tror sjukhuset att det bara är att skicka hem personen, men den personal som tidigare har hjälpt patienten har ju omfördelats på andra uppgifter.

Ett viktigt syfte med vårdplaneringen är att patienten inte ska märka att det är tre olika vårdgivare inblandade. Övergångarna i det medicinska ansvaret ska gå smidigt.

– Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för patienten, det finns alltid olika vägar att gå men det är viktigt med patientens trygghet.

Dagarna mellan kallelsen och patientens hemkomst blir intensiva. Kommunen vill inte ha vårdplaneringen senare än dag tre för att kunna ordna allt. Dagen innan utskrivningen ska sjukhuset skicka ett meddelande till kommunen, men enligt Elisabeth Persson kan det dröja.

– Ofta kommer det samma dag som patienten ska gå hem.

Vårdplaneringssystemet har använts en tid och Elisabeth, som var med och organiserade kommunens del, säger att det oftast fungerar bra.

– Fortfarande är det problem med att de som använder det inte har ordentlig utbildning och att rutinerna inte följs. I början skrev vi många avvikelserapporter, men det har blivit bättre. Kvaliteten sjunker under sommaren, när det inte är ordinarie bemanning på sjukhusen. Ofta glömmer de att skicka sista delen, information vid utskrivning som talar om att patienten lämnar sjukhuset.

Klarar inte patienten av att vara hemma kan någon av de knappt 30 korttidsplatser kommunen har vid Mariegärde, Myran och Fredslund vara aktuella.

– Är patienten otrygg kan den få vara på korttidsboende innan de flyttar hem. Efter 14 dagar görs en ny utredning, sedan får de åka hem, vara kvar eller flyttas till ett särskilt boende.