01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

"Betonghonung" – smolk i biodlarnas glädjebägare

MARIESTAD: Sämre skörd när honungen kristalliseras

Hårt, segt och omöjligt att slunga. Flera biodlare i Mariestadstrakten har drabbats av så kallad betonghonung i år.
En orsak kan vara att bina hämtat avföring från bladlöss i stället för nektar.

2016 kommer inte att bli något rekordår för Mariestads biodlare. Skörden blir ungefär som i fjol, tror biodlarföreningens ordförande Lars Nolberger:

– Vi hade en väldigt fin skörd fram till mitten på juni, men sen dess har det ju inte regnat så klöverblomningen blev väldigt låg.

Problem för odlaren

För några av föreningens medlemmar är det dock inte bara torkan som ställt till det. De har nämligen fått bikupornas ramar fulla av kristalliserad honung – en hård och seg massa som inte går att slunga. Inte heller vaxet går att använda mer.

– Det är vad vi kallar betonghonung, förklarar Nolberger. Det händer någon gång emellanåt, men inte ofta. Den kristalliserade honungen går inte att få ut utan måste tvättas eller värmas bort.

– Det är förstås en katastrof för biodlaren om många samhällen drabbats; dels för att det ger en sämre skörd, dels för att man kan få problem med materialet.

Söt lusvätska

Det finns flera teorier kring vad som orsakar betonghonung. En handlar om att bina tar nektar från åkersenap. Den andra teorin går ut på att bina, i stället för att hämta nektar ur blommorna, tagit den söta vätska – ”honungsdagg” – som bladlössen utsöndrar.

– Den har en väldigt hög sockerhalt, säger Nolberger, och det är den bina går efter, som alltså tror mest på teori nummer två.

För den som drabbats gäller nu bara att sätta ramarna i vatten och smälta ur ”skräpet”, menar han: För att kunna använda dem nästa år.

2016 kommer inte att bli något rekordår för Mariestads biodlare. Skörden blir ungefär som i fjol, tror biodlarföreningens ordförande Lars Nolberger:

– Vi hade en väldigt fin skörd fram till mitten på juni, men sen dess har det ju inte regnat så klöverblomningen blev väldigt låg.

Problem för odlaren

För några av föreningens medlemmar är det dock inte bara torkan som ställt till det. De har nämligen fått bikupornas ramar fulla av kristalliserad honung – en hård och seg massa som inte går att slunga. Inte heller vaxet går att använda mer.

– Det är vad vi kallar betonghonung, förklarar Nolberger. Det händer någon gång emellanåt, men inte ofta. Den kristalliserade honungen går inte att få ut utan måste tvättas eller värmas bort.

– Det är förstås en katastrof för biodlaren om många samhällen drabbats; dels för att det ger en sämre skörd, dels för att man kan få problem med materialet.

Söt lusvätska

Det finns flera teorier kring vad som orsakar betonghonung. En handlar om att bina tar nektar från åkersenap. Den andra teorin går ut på att bina, i stället för att hämta nektar ur blommorna, tagit den söta vätska – ”honungsdagg” – som bladlössen utsöndrar.

– Den har en väldigt hög sockerhalt, säger Nolberger, och det är den bina går efter, som alltså tror mest på teori nummer två.

För den som drabbats gäller nu bara att sätta ramarna i vatten och smälta ur ”skräpet”, menar han: För att kunna använda dem nästa år.