28 jul 2016 06:00

28 jul 2016 07:48

Ännu inga direktiv om avveckling

MARIESTAD: Halverad flyktingprognos minskar behovet av asylboenden

Färre platser, eventuell avveckling av något asylboende, men samtidigt behov av mer personal.
Så kan den nya flyktingprognosen påverka Migrationsverkets verksamhet i Mariestad.

Migrationsverkets förra prognos pekade mot 60 000 asylsökande i Sverige under 2016. Nu har man räknat om och tror att antalet snarare blir hälften så stort.

Anledningarna till den nya prognosen, som pekar på 34 500 asylsökande i år, är dels avtalet mellan EU och Turkiet, dels att vägen in i Europa via den så kallade Balkanrutten (gränserna till Makedonien, Kroatien, Serbien och Slovenien) är stängd.

Även andra länder i Europa, bland annat Sverige, har stramat åt sin asylpolitik.

Anpassa sig

Migrationsverket fick under förra sensommaren, hösten och vintern ägna sig åt att snabbt ordna tak över huvudet och dräglig tillvaro åt de många människor som sökte sig hit, på flykt från andra länder. Nu står man inför en ny omställning.

Enhetschef Anders Ekström använder ofta ordet ”osäkert” i sin beskrivning av framtiden, men betonar samtidigt vikten av att försöka hitta stabilitet i verksamheten.

– Vi har en mycket lägre inströmning i dag; kanske drygt tusen personer färre inskrivna i Skaraborg nu än i början på året. Och naturligtvis påverkar det behovet av platser. Samtidigt sitter många fortfarande fast i systemet och väntar på att få en utredning eller beslut, så det påverkar inte beläggningen så jättesnabbt.

Inte i onödan

Än har det inte kommit några direktiv om att lägga ned något asylboende i Skaraborg, utan man har valt att avveckla lite på flera ställen, bland annat de tilläggsplatser och förtätningsavtal som gjorts utöver grundavtalen.

– Vi vill inte flytta på folk i onödan; det är inte bra, varken för asylsökande, entreprenörer, kommuner eller någon, säger Ekström.

I Mariestads kommun finns i dag 240 platser i Lugnås, 54 i Vallby samt 60 på Öhns gård, där den största minskningen har skett så här långt.

– Det kommer säkert att avvecklas tillfälliga asylboenden under hösten, men än vet vi inte vilka, säger enhetschefen.

Utökat uppdrag

Den stora flyktingströmmen under fjolåret bidrog också till att Migrationsverket behövde anställa en hel del ny personal och nu jobbar drygt 80 personer i Mariestad. Trots sänkt prognos tror Anders Ekström att det kan finnas behov av nyrekrytering.

– Vårt uppdrag utökas i höst med så kallad organiserad verksamhet, bland annat att skapa mötesplatser, praktik och SFI. Vid årsskiftet får vi också tillbaka etableringsprocessen, som Arbetsförmedlingen ansvarat för sedan 2010.

Ekström vågar dock inte spå särskilt långt fram i tiden. Det är mycket som är – ”osäkert”. Inte konstigt, kanske, med tanke på att verksamheten är direkt beroende av vad som händer i vår omvärld.

Migrationsverkets förra prognos pekade mot 60 000 asylsökande i Sverige under 2016. Nu har man räknat om och tror att antalet snarare blir hälften så stort.

Anledningarna till den nya prognosen, som pekar på 34 500 asylsökande i år, är dels avtalet mellan EU och Turkiet, dels att vägen in i Europa via den så kallade Balkanrutten (gränserna till Makedonien, Kroatien, Serbien och Slovenien) är stängd.

Även andra länder i Europa, bland annat Sverige, har stramat åt sin asylpolitik.

Anpassa sig

Migrationsverket fick under förra sensommaren, hösten och vintern ägna sig åt att snabbt ordna tak över huvudet och dräglig tillvaro åt de många människor som sökte sig hit, på flykt från andra länder. Nu står man inför en ny omställning.

Enhetschef Anders Ekström använder ofta ordet ”osäkert” i sin beskrivning av framtiden, men betonar samtidigt vikten av att försöka hitta stabilitet i verksamheten.

– Vi har en mycket lägre inströmning i dag; kanske drygt tusen personer färre inskrivna i Skaraborg nu än i början på året. Och naturligtvis påverkar det behovet av platser. Samtidigt sitter många fortfarande fast i systemet och väntar på att få en utredning eller beslut, så det påverkar inte beläggningen så jättesnabbt.

Inte i onödan

Än har det inte kommit några direktiv om att lägga ned något asylboende i Skaraborg, utan man har valt att avveckla lite på flera ställen, bland annat de tilläggsplatser och förtätningsavtal som gjorts utöver grundavtalen.

– Vi vill inte flytta på folk i onödan; det är inte bra, varken för asylsökande, entreprenörer, kommuner eller någon, säger Ekström.

I Mariestads kommun finns i dag 240 platser i Lugnås, 54 i Vallby samt 60 på Öhns gård, där den största minskningen har skett så här långt.

– Det kommer säkert att avvecklas tillfälliga asylboenden under hösten, men än vet vi inte vilka, säger enhetschefen.

Utökat uppdrag

Den stora flyktingströmmen under fjolåret bidrog också till att Migrationsverket behövde anställa en hel del ny personal och nu jobbar drygt 80 personer i Mariestad. Trots sänkt prognos tror Anders Ekström att det kan finnas behov av nyrekrytering.

– Vårt uppdrag utökas i höst med så kallad organiserad verksamhet, bland annat att skapa mötesplatser, praktik och SFI. Vid årsskiftet får vi också tillbaka etableringsprocessen, som Arbetsförmedlingen ansvarat för sedan 2010.

Ekström vågar dock inte spå särskilt långt fram i tiden. Det är mycket som är – ”osäkert”. Inte konstigt, kanske, med tanke på att verksamheten är direkt beroende av vad som händer i vår omvärld.