27 jul 2016 06:00

27 jul 2016 06:00

Ställplatser skapar konflikter i Sjötorp

SJÖTORP: Bygglovsbeslut överklagat till länsstyrelsen

Husbilsturisterna vallfärdar till Sjötorp. Men det är inte helt problemfritt vad gäller ställplatser.

– Totalt sett är Sjötorp dåligt förberett för den anstormning av husbilar som råder, säger miljö- och byggnadschef Lars Sylvén.

I slutet av maj, bara veckor innan turistsäsongen drog i gång på allvar, spärrades ett område intill Göta kanal av för husbilar. Den aktuella ytan är klassad som park och egentligen inte tillåten att nyttjas för ställplats. Vid samma tidpunkt markerades 14 platser upp på en grusplan vid Stenbordsvägen.

– Den ställplatsen följer gällande planbestämmelser vilket gör att bygglov beviljats, konstaterar Lars Sylvén.

Otillåtna platser

Vid ett besök i Sjötorp i förra veckan noterade Lars Sylvén att det via skyltar hänvisas till ytterligare tre ställplatser i den lilla kanalidyllen; vid livsmedelsbutiken, i närheten av torrdockan på Göta kanalbolagets mark (arrenderas av Peter Lindgren) samt på bandybanan.

– Anvisar man till platser där man mot betalning kan ställa upp husbilar krävs ett giltigt bygglov samt att de är lämpade för ändamålet utifrån gällande detaljplan. De platser vi identifierat saknar bygglov och därför blir det nu föremål för tillsyn, förklarar Sylvén.

Ställplatsen på bandyplanen öppnades för två veckor sedan, genom ett samarbete mellan Elless IF och Kanalkrogen.

– Vi är medvetna om att det krävs bygglov och ändrad detaljplan. Andemeningen var att testa och se om det är möjligt att driva ställplatser där innan vi går vidare i nästa steg. Hittills har det varit cirka tio bilar per natt i snitt, säger Håkan Larsson, ordförande i Elless IF.

Miljö- och byggchefen är dock tydlig – ställplatserna är inte tillåtna.

– I dagarna har jag kommunicerat till berörda parter att de ska upphöra omedelbart, så vi slipper ta ut sanktionsavgifter, klargör Lars Sylvén.

Ärende hos länsstyrelsen

I nuläget är alltså de 14 markerade platserna vid Stenbordsvägen de enda som är godkända för husbilar i Sjötorp. Men ställplatsen faller inte alla i smaken. I dagarna överklagade en närboende det beviljade bygglovet än en gång till länsstyrelsen.

– Det är en principiell fråga; husbilarna är ett störande inslag i den gamla kanalmiljön. Om länsstyrelsen anser att det är okej får jag finna mig i det, ställplatsen följer ju gällande detaljplan. Men det medför också en rad andra problem, säger Göran Sagen som står bakom inlagan till länsstyrelsen.

Enligt Sagen, som bor mittemot ställplatsen, är situationen kaotisk då husbilar dagligen kör ner mot gästhamnen via Stenbordsvägen.

– Det är bara en tidsfråga innan olyckan är framme när husbilar kryssar fram mellan barn, hundar och glassätande turister. Många uppfattar över huvudtaget inte att det är en bilväg. Dessutom har bilparkeringen vid minigolfbanan blivit en extra ställplats för många husbilar nattetid, säger Sagen.

– Sjötorp har blivit ett turistsamhälle, och då måste man planera med eftertanke och förstånd. Bandybanan har potential att på sikt bli bra för husbilsturisterna, tillägger han.

Lars Sylvén menar att Mariestads kommun skyndsamt behöver agera och se till att det finns utrymme i detaljplaner som kan bli aktuella för ställplatser.

– Inför säsongen 2017 måste en övergripande planering ha genomförts för att ta emot husbilar såväl i Sjötorp som på andra platser kring Göta kanal, säger Sylvén.

I slutet av maj, bara veckor innan turistsäsongen drog i gång på allvar, spärrades ett område intill Göta kanal av för husbilar. Den aktuella ytan är klassad som park och egentligen inte tillåten att nyttjas för ställplats. Vid samma tidpunkt markerades 14 platser upp på en grusplan vid Stenbordsvägen.

– Den ställplatsen följer gällande planbestämmelser vilket gör att bygglov beviljats, konstaterar Lars Sylvén.

Otillåtna platser

Vid ett besök i Sjötorp i förra veckan noterade Lars Sylvén att det via skyltar hänvisas till ytterligare tre ställplatser i den lilla kanalidyllen; vid livsmedelsbutiken, i närheten av torrdockan på Göta kanalbolagets mark (arrenderas av Peter Lindgren) samt på bandybanan.

– Anvisar man till platser där man mot betalning kan ställa upp husbilar krävs ett giltigt bygglov samt att de är lämpade för ändamålet utifrån gällande detaljplan. De platser vi identifierat saknar bygglov och därför blir det nu föremål för tillsyn, förklarar Sylvén.

Ställplatsen på bandyplanen öppnades för två veckor sedan, genom ett samarbete mellan Elless IF och Kanalkrogen.

– Vi är medvetna om att det krävs bygglov och ändrad detaljplan. Andemeningen var att testa och se om det är möjligt att driva ställplatser där innan vi går vidare i nästa steg. Hittills har det varit cirka tio bilar per natt i snitt, säger Håkan Larsson, ordförande i Elless IF.

Miljö- och byggchefen är dock tydlig – ställplatserna är inte tillåtna.

– I dagarna har jag kommunicerat till berörda parter att de ska upphöra omedelbart, så vi slipper ta ut sanktionsavgifter, klargör Lars Sylvén.

Ärende hos länsstyrelsen

I nuläget är alltså de 14 markerade platserna vid Stenbordsvägen de enda som är godkända för husbilar i Sjötorp. Men ställplatsen faller inte alla i smaken. I dagarna överklagade en närboende det beviljade bygglovet än en gång till länsstyrelsen.

– Det är en principiell fråga; husbilarna är ett störande inslag i den gamla kanalmiljön. Om länsstyrelsen anser att det är okej får jag finna mig i det, ställplatsen följer ju gällande detaljplan. Men det medför också en rad andra problem, säger Göran Sagen som står bakom inlagan till länsstyrelsen.

Enligt Sagen, som bor mittemot ställplatsen, är situationen kaotisk då husbilar dagligen kör ner mot gästhamnen via Stenbordsvägen.

– Det är bara en tidsfråga innan olyckan är framme när husbilar kryssar fram mellan barn, hundar och glassätande turister. Många uppfattar över huvudtaget inte att det är en bilväg. Dessutom har bilparkeringen vid minigolfbanan blivit en extra ställplats för många husbilar nattetid, säger Sagen.

– Sjötorp har blivit ett turistsamhälle, och då måste man planera med eftertanke och förstånd. Bandybanan har potential att på sikt bli bra för husbilsturisterna, tillägger han.

Lars Sylvén menar att Mariestads kommun skyndsamt behöver agera och se till att det finns utrymme i detaljplaner som kan bli aktuella för ställplatser.

– Inför säsongen 2017 måste en övergripande planering ha genomförts för att ta emot husbilar såväl i Sjötorp som på andra platser kring Göta kanal, säger Sylvén.