26 jul 2016 10:05

26 jul 2016 10:05

Ingen Ivo-kritik för SOS-larm

IVO

En sjuksköterska vid sjukvårdsupplysningen 1177 i Skövde fick ett samtal från en patient som ställde frågor om självmord, bland annat om hur många tabletter av en viss sort man behövde äta för att somna in för gott.

Sjusköterskan ville kontakta ambulans, men patienten vägrade. I stället kontaktade hon SOS Alarm som skickade polisen till patienten.

Polisen tog med sig patienten till läkare för undersökning, men läkaren fann ingen indikation för psykiatrisk tvångsvård.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Inspektionen får vård och omsorg, Ivo. Ivo ger ingen kritik utan konstaterar att sjuksköterskan handlade korrekt utifrån bedömningen att det handlade om en nödsituation.

Ivo kan inte utreda vilket lagstöd polisen hade för sitt agerande.

Sjusköterskan ville kontakta ambulans, men patienten vägrade. I stället kontaktade hon SOS Alarm som skickade polisen till patienten.

Polisen tog med sig patienten till läkare för undersökning, men läkaren fann ingen indikation för psykiatrisk tvångsvård.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Inspektionen får vård och omsorg, Ivo. Ivo ger ingen kritik utan konstaterar att sjuksköterskan handlade korrekt utifrån bedömningen att det handlade om en nödsituation.

Ivo kan inte utreda vilket lagstöd polisen hade för sitt agerande.