25 jul 2016 06:00

25 jul 2016 06:00

Träffa din läkare digitalt

MARIESTAD: Projekt under hösten

Närhälsan testar digitala läkarbesök på sex vårdcentraler under hösten.
– Främst handlar det om återbesök, säger Ragnar Lindblad, chef för framtidens vårdprocesser.

Vara finns med bland de aktuella vårdcentralerna, som fått anmäla sig till projektet.

Där kommer patienterna få möjlighet att träffa sin läkare via nätet. Via en dator eller mobilen kan patienten, via en kod, kunna logga in sig och sedan kunna prata med sin läkare. I praktiken blir det som ett samtal via Skype, men den tekniska plattformen som testas heter Kry.

Främst kommer det av naturliga skäl att handla om återbesök.

– Patienten slipper åka till vårdcentralen vilket är en fördel, säger Ragnar Lindblad.

Två testas

Regionen kommer att testa två olika tekniska plattformar, Kry och Visiba Care. Leverantörerna har redan servicen men nu kan patienterna vid de sex vårdcentralerna träffa sin egen läkare för ett videosamtal. Patientavgiften beräknas bli samma (100 kronor) som vid ett traditionellt läkarbesök. Projektet kommer att utvärderas men det kan även utmynna i att regionen kommer att använda sig av den lösning som blir klar på 1177.se nästa år.

Regionen har även fört diskussioner med sjukhuset och försöket kan utökas. Enligt Ragnar Lindblad var de inte riktigt beredda att köra i gång under hösten men det kan bli aktuellt under nästa år.

Region Jönköping har ett projekt, där en patient via en app kan träffa både läkare och sjukgymnaster. Uppföljningar har visat att intresset inte är så stort i Jönköping. Hittills har det handlat om några besök per dag.

– Samtidigt måste vi hänga med. Utvecklingen går fort, säger Lindblad.

Vara finns med bland de aktuella vårdcentralerna, som fått anmäla sig till projektet.

Där kommer patienterna få möjlighet att träffa sin läkare via nätet. Via en dator eller mobilen kan patienten, via en kod, kunna logga in sig och sedan kunna prata med sin läkare. I praktiken blir det som ett samtal via Skype, men den tekniska plattformen som testas heter Kry.

Främst kommer det av naturliga skäl att handla om återbesök.

– Patienten slipper åka till vårdcentralen vilket är en fördel, säger Ragnar Lindblad.

Två testas

Regionen kommer att testa två olika tekniska plattformar, Kry och Visiba Care. Leverantörerna har redan servicen men nu kan patienterna vid de sex vårdcentralerna träffa sin egen läkare för ett videosamtal. Patientavgiften beräknas bli samma (100 kronor) som vid ett traditionellt läkarbesök. Projektet kommer att utvärderas men det kan även utmynna i att regionen kommer att använda sig av den lösning som blir klar på 1177.se nästa år.

Regionen har även fört diskussioner med sjukhuset och försöket kan utökas. Enligt Ragnar Lindblad var de inte riktigt beredda att köra i gång under hösten men det kan bli aktuellt under nästa år.

Region Jönköping har ett projekt, där en patient via en app kan träffa både läkare och sjukgymnaster. Uppföljningar har visat att intresset inte är så stort i Jönköping. Hittills har det handlat om några besök per dag.

– Samtidigt måste vi hänga med. Utvecklingen går fort, säger Lindblad.