22 jul 2016 14:03

22 jul 2016 14:03

Fritt fram för sköna dopp

MARIESTAD: Badprover visar positiva resultat

Hör upp, hör upp! Invånare och besökare i dessa fabulösa trakter. Ni kan simma lugnt i sommar.
Badproverna från Mariestad, Töreboda och Gullspång har nämligen varit snudd på hundraprocentiga.

Totalt finns det 14 allmänna bad i MTG-kommunerna – vilka där det också tas regelbundna prover av vattenkvaliteten. Inget av baden lyckas uppnå statusen EU-bad, vilket kräver 200 dagliga besökare i snitt under badsäsongen.

Flera prover

Under juni, juli och augusti tar miljö- och byggnadsförvaltningen, med hjälp av en inhyrd konsult, vattenprover varannan vecka. Och hittills har testresultaten inte gett upphov till någon skrämselhicka.

– Vi hade indikationer vid Beateberg, men omprovet visade inget så allt var grönt, säger miljö- och byggnadschef Lars Sylvén.

Tummen upp

Testerna som tas är för e.coli-bakterier, enterokocker och algförekomst. Men i dagsläget finns ingen risk för utbredning av vare sig cyanobakterier eller alger och makroalger vid de allmänna baden inom MTG.

– Generellt så har vi väldigt bra badvatten i våra trakter. Det är ovanligt att vi tvingas ta till några åtgärder, säger Sylvén.

Det har dock hänt att badplatser fått stängas tillfälligt på grund av höga bakteriehalter eller utbredd algblomning. Så var till exemepl fallet på Snapen för några år sedan. Den gången var det e.coli-bakterier som ställde till det.

Spelar in

Gödsel och fågelbajs är faktorer som påverkar halten av ovanstående bakterier. Vädret är en annan. Långvarig värme kan påverka vattnet negativt särskilt där det är långgrunt och vattnet blir stillastående.

– Temperaturen har stor betydelse. Sen matar ofta folk fåglar vid stränderna vilket kan resultera i mer fågelbajs och sämre vatten, säger Sylvén.

Totalt finns det 14 allmänna bad i MTG-kommunerna – vilka där det också tas regelbundna prover av vattenkvaliteten. Inget av baden lyckas uppnå statusen EU-bad, vilket kräver 200 dagliga besökare i snitt under badsäsongen.

Flera prover

Under juni, juli och augusti tar miljö- och byggnadsförvaltningen, med hjälp av en inhyrd konsult, vattenprover varannan vecka. Och hittills har testresultaten inte gett upphov till någon skrämselhicka.

– Vi hade indikationer vid Beateberg, men omprovet visade inget så allt var grönt, säger miljö- och byggnadschef Lars Sylvén.

Tummen upp

Testerna som tas är för e.coli-bakterier, enterokocker och algförekomst. Men i dagsläget finns ingen risk för utbredning av vare sig cyanobakterier eller alger och makroalger vid de allmänna baden inom MTG.

– Generellt så har vi väldigt bra badvatten i våra trakter. Det är ovanligt att vi tvingas ta till några åtgärder, säger Sylvén.

Det har dock hänt att badplatser fått stängas tillfälligt på grund av höga bakteriehalter eller utbredd algblomning. Så var till exemepl fallet på Snapen för några år sedan. Den gången var det e.coli-bakterier som ställde till det.

Spelar in

Gödsel och fågelbajs är faktorer som påverkar halten av ovanstående bakterier. Vädret är en annan. Långvarig värme kan påverka vattnet negativt särskilt där det är långgrunt och vattnet blir stillastående.

– Temperaturen har stor betydelse. Sen matar ofta folk fåglar vid stränderna vilket kan resultera i mer fågelbajs och sämre vatten, säger Sylvén.

Allmänna bad i MTG

Sjötorp gästhamnen, Torsö Sandvik, Vänern Askevik, Vänern Ekudden, Vänern Sandviken, Vänern Snapen, Vänern Torsö Hattareviken, Korssjön, Viken Beateberg, Viken Åsen, Narven Gårdsjö, Skagern Otterberget, Skagern Skagersvik, Vänern Otterbäcken Barfoten