20 jul 2016 06:00

20 jul 2016 06:00

Bakslag för Dacapo – murutbildning dras in

MARIESTAD

Högskoleplattformen Dacapo Mariestad har drabbats av ett bakslag inför höstens kursstart.
Murinriktningen på bygghantverksprogrammet dras in på grund av för få sökande.

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet är ansvarig för bygghantverk samt trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Båda utbildningarna är stationerade i Mariestad och dessa treåriga program leder till kandidatexamen.

Intresset för att inleda någon av utbildningarna till höstterminen varierar. Till bygghantverksprogrammet inkom 150 sökanden, varav 55 personer hade det som förstahandsval. Merparten vill inrikta sig på trä och där har samtliga 18 platser fyllts.

Svårt locka elever

Däremot har det gått tyngre för murinriktningen. Enligt universitetslektor Nils-Eric Anderson var det endast två personer som visade intresse för inriktningen.

– Det går förstås inte att bedriva utbildning med så få elever. Även 2013 tvingades vi av samma orsak att ställa in murinriktningen, säger han och fortsätter:

– Vi har märkt att det blivit allt svårare att locka personer till mur. Det är inget fel på utbildningen, men vi behöver bli bättre på att marknadsföra den.

Kortkurser aktuellt

Nils-Eric Anderson berättar att det i stället kan bli aktuellt med kortkurser inom mur.

– Om vi jobbar mer aktivt med kortkurser, likt en preparandutbildning, får vi kanske in fler personer. Till hösten satsar vi eventuellt på en grundkurs inom mur och puts. Det skulle samtidigt vara ett bra sätt att introducera programmet.

Berörs personal i och med att utbildningen utgår?

– En av lärarna forskar på 80 procent medan den andra kan luta sig tillbaka mot andra arbetsuppgifter. Lokalerna är heller inget problem eftersom de kan utnyttjas till andra verksamheter.

300 sökande

Bättre drag är det kring trädgårdens och landskapvårdens hantverk. Här fylldes de 25 platserna på ett nafs och totalt hade utbildningen 300 sökande.

– I den första ansökningsomgången var det nästan samma söktryck som till läkarlinjen. Vi har inte analyserat varför intresset är så stort, men folk är i allmänhet intresserade av trädgård och fler vill arbeta inom det, säger universitetslektor Eva Gustavsson.

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet är ansvarig för bygghantverk samt trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Båda utbildningarna är stationerade i Mariestad och dessa treåriga program leder till kandidatexamen.

Intresset för att inleda någon av utbildningarna till höstterminen varierar. Till bygghantverksprogrammet inkom 150 sökanden, varav 55 personer hade det som förstahandsval. Merparten vill inrikta sig på trä och där har samtliga 18 platser fyllts.

Svårt locka elever

Däremot har det gått tyngre för murinriktningen. Enligt universitetslektor Nils-Eric Anderson var det endast två personer som visade intresse för inriktningen.

– Det går förstås inte att bedriva utbildning med så få elever. Även 2013 tvingades vi av samma orsak att ställa in murinriktningen, säger han och fortsätter:

– Vi har märkt att det blivit allt svårare att locka personer till mur. Det är inget fel på utbildningen, men vi behöver bli bättre på att marknadsföra den.

Kortkurser aktuellt

Nils-Eric Anderson berättar att det i stället kan bli aktuellt med kortkurser inom mur.

– Om vi jobbar mer aktivt med kortkurser, likt en preparandutbildning, får vi kanske in fler personer. Till hösten satsar vi eventuellt på en grundkurs inom mur och puts. Det skulle samtidigt vara ett bra sätt att introducera programmet.

Berörs personal i och med att utbildningen utgår?

– En av lärarna forskar på 80 procent medan den andra kan luta sig tillbaka mot andra arbetsuppgifter. Lokalerna är heller inget problem eftersom de kan utnyttjas till andra verksamheter.

300 sökande

Bättre drag är det kring trädgårdens och landskapvårdens hantverk. Här fylldes de 25 platserna på ett nafs och totalt hade utbildningen 300 sökande.

– I den första ansökningsomgången var det nästan samma söktryck som till läkarlinjen. Vi har inte analyserat varför intresset är så stort, men folk är i allmänhet intresserade av trädgård och fler vill arbeta inom det, säger universitetslektor Eva Gustavsson.