18 jul 2016 19:00

18 jul 2016 19:07

Vill få fler donatorer

MARIESTAD: Många i västra regionen skänkte organ

Västra regionen hade flest organdonatorer i landet 2015.
– Vi arbetar mycket med att få fler att göra sin donationsvilja känd, Andreas Möhlendick, donationsansvarig läkare på Skaraborgs sjukhus.

Enligt statistik från Socialstyrelsen blev 167 avlidna personer faktiska donatorer under 2015 genom att ett eller flera organ togs om hand och transplanterades. 40 av donatorerna kom från västra regionen (Västra Götaland samt de halländska kommunerna Kungsbacka och Varberg).

Det var 22,4 avlidna donatorer per en miljon invånare. Siffran är högst i landet. Södra regionen, där bland annat Skåne ingår, hade 11,0 och sydöstra (Kalmar, Östergötland och Jönköping) hade 10,7. Snittet i hela riket var 17,0.

764 organ, varav 631 kom från avlidna personer, transplanterades i landet förra året. Väntelistan är fortfarande lång. Vid årsskiftet fanns det behov av 825 organ, varav 646 personer väntar på en ny njure.

Under 2015 avled 34 av patienterna på väntelistan.

För att donera måste en person ha gett sitt samtycke, antingen via anhöriga eller också via donationsregistret. I början av januari fanns 1 560 298 i donationsregistret. Av dem var 70 procent positiva till donation.

Vården jobbar mycket med att fler ska registrera sig. Andreas Möhlendick, donationsansvarige läkare på Skaraborgs sjukhus, betonar att det gäller att fortsätta informera så att fler registrerar sig.

– Att döma av siffrorna gör vi ett bra jobb, men vi måste få fler som gör sin vilja känd.

Den vanligaste orsaken till att en patient blir donator är att den drabbas av spontan hjärnblödning. Oftast vårdas de i respirator på en intensivvårdsavdelning.

– Att rädda liv är självklart det viktigaste, men kan vi inte klara patienten är organen välvårdade och kan rädda en annan patient, säger Andreas Möhlendick.

Under 2014 blev sex avlidna patienter på Skas organdonatorer. 2015 var det två. I år har det hittills inte blivit någon.

– Det varierar väldigt. Vi har haft flera patienter som kunnat bli donatorer men det har inte fungerat medicinskt.

Enligt statistik från Socialstyrelsen blev 167 avlidna personer faktiska donatorer under 2015 genom att ett eller flera organ togs om hand och transplanterades. 40 av donatorerna kom från västra regionen (Västra Götaland samt de halländska kommunerna Kungsbacka och Varberg).

Det var 22,4 avlidna donatorer per en miljon invånare. Siffran är högst i landet. Södra regionen, där bland annat Skåne ingår, hade 11,0 och sydöstra (Kalmar, Östergötland och Jönköping) hade 10,7. Snittet i hela riket var 17,0.

764 organ, varav 631 kom från avlidna personer, transplanterades i landet förra året. Väntelistan är fortfarande lång. Vid årsskiftet fanns det behov av 825 organ, varav 646 personer väntar på en ny njure.

Under 2015 avled 34 av patienterna på väntelistan.

För att donera måste en person ha gett sitt samtycke, antingen via anhöriga eller också via donationsregistret. I början av januari fanns 1 560 298 i donationsregistret. Av dem var 70 procent positiva till donation.

Vården jobbar mycket med att fler ska registrera sig. Andreas Möhlendick, donationsansvarige läkare på Skaraborgs sjukhus, betonar att det gäller att fortsätta informera så att fler registrerar sig.

– Att döma av siffrorna gör vi ett bra jobb, men vi måste få fler som gör sin vilja känd.

Den vanligaste orsaken till att en patient blir donator är att den drabbas av spontan hjärnblödning. Oftast vårdas de i respirator på en intensivvårdsavdelning.

– Att rädda liv är självklart det viktigaste, men kan vi inte klara patienten är organen välvårdade och kan rädda en annan patient, säger Andreas Möhlendick.

Under 2014 blev sex avlidna patienter på Skas organdonatorer. 2015 var det två. I år har det hittills inte blivit någon.

– Det varierar väldigt. Vi har haft flera patienter som kunnat bli donatorer men det har inte fungerat medicinskt.

Donatorer 2015

Region Don. per milj inv

Norra 17,0

Stockholm 18,8

Uppsala-Örebro 18,7

Sydöstra 10,7

Västra 22,4

Södra 11,0

Riket 17,0

Källa: Socialstyrelsen