12 jul 2016 16:27

12 jul 2016 16:32

Vindpark tar form

LYRESTAD: Google köper vindkraft från Lyrestad

Aktörerna är på plats och arbetet för den nya vindparken utanför Lyrestad har börjat ta fart. Om ungefär ett år beräknas de nya kraftverken snurra i gång.
– Vi har velat bygga den här vindparken länge, men det har varit svårt att få tag på investerare som vill satsa, säger Mikael Johansson, byggledare på Rabbalshede kraft.

22 vindkraftverk kommer att byggas i vindparken Lyrestad, belägen mellan Mariestad och Töreboda kommun. Det är ett av de bästa områdena i Europa för landbaserad vindkraft, enligt Rabbalshede kraft och Ardian infrastruktur som håller i trådarna tillsammans med Skanska som utför entreprenadarbetet. Parken ansluts sedan till Ellevios elnät.

Storkunden är Google

Vindkraftverken kommer ha en effekt på 76 megawatt och hela årsproduktionen på 234 gigawattimmar kommer att köpas av Google. Företaget är ett av världens främsta företag när det handlar om att vara självförsörjande på förnybar el och är den största köparen av förnybar energi.

– Vi är stolta över förtroendet från Google och glada över att få kunna leverera förnybar energi från en högkvalitativ vindpark, säger Lars Larsson, operativ chef på Rabbalshede kraft och fortsätter:

– Vi är såklart nöjda med att ha rott den här affären i hamn. Särskilt roligt är det eftersom elmarknaden varit pressad med låga elpriser den senaste tiden.

Arbetet rullar på

– Vi kommer att bjuda in markägare och närboende till en informationsträff den 10 september, då kommer vi berätta det mesta om vårt arbete, säger Mikael Johansson.

– Just nu är det främst markarbeten som skogsavverkning som tagit fart. Sedan ska kablar dras fram till alla vindkraftverk, säger Lars Larsson.

Han berättar att efter vecka 32 kommer betongfundamenten till vindkraftverken att gjutas, men först i början på nästa år kommer de att börja synas i parken. Färdigbyggda blir de först i maj nästa år.

22 vindkraftverk kommer att byggas i vindparken Lyrestad, belägen mellan Mariestad och Töreboda kommun. Det är ett av de bästa områdena i Europa för landbaserad vindkraft, enligt Rabbalshede kraft och Ardian infrastruktur som håller i trådarna tillsammans med Skanska som utför entreprenadarbetet. Parken ansluts sedan till Ellevios elnät.

Storkunden är Google

Vindkraftverken kommer ha en effekt på 76 megawatt och hela årsproduktionen på 234 gigawattimmar kommer att köpas av Google. Företaget är ett av världens främsta företag när det handlar om att vara självförsörjande på förnybar el och är den största köparen av förnybar energi.

– Vi är stolta över förtroendet från Google och glada över att få kunna leverera förnybar energi från en högkvalitativ vindpark, säger Lars Larsson, operativ chef på Rabbalshede kraft och fortsätter:

– Vi är såklart nöjda med att ha rott den här affären i hamn. Särskilt roligt är det eftersom elmarknaden varit pressad med låga elpriser den senaste tiden.

Arbetet rullar på

– Vi kommer att bjuda in markägare och närboende till en informationsträff den 10 september, då kommer vi berätta det mesta om vårt arbete, säger Mikael Johansson.

– Just nu är det främst markarbeten som skogsavverkning som tagit fart. Sedan ska kablar dras fram till alla vindkraftverk, säger Lars Larsson.

Han berättar att efter vecka 32 kommer betongfundamenten till vindkraftverken att gjutas, men först i början på nästa år kommer de att börja synas i parken. Färdigbyggda blir de först i maj nästa år.

  • Madeleine Bäckman