12 jul 2016 10:05

12 jul 2016 10:05

Tjärad klockstapel klar

NOTERAT

Lördagen den 9 juli samlades ett gäng ur Ullervad-Leksbergs hembygdsförening på kapellplatsen runt klockstapeln och tjärade både taket och de nio grova benen så de nu är väl skyddade mot fukt och röta på gammaldags manér.

Förra året påbörjade Ullervad-Leksbergs hembygdsförening renoveringen av klockstapeln. I och med tjärningen så är renoveringen klar. Det användes riktig trätjära som värmdes till 70-80° i vattenbad. Tjäran påfördes därefter med både spruta och penslar. Helst skall tjärningen föregås av en lång period av torka och sol, så att träet blir torrt och suger bra.

De som var med denna dag var Mats Karlsson, Johannes Ekström, Kjell Skogsberg och Truls Wiberg tjärade. Eivor och Sture Hallén stod för grillmat, dricka, kaffe och hembak. Åke Möller förevigade tillställningen.

Förra året påbörjade Ullervad-Leksbergs hembygdsförening renoveringen av klockstapeln. I och med tjärningen så är renoveringen klar. Det användes riktig trätjära som värmdes till 70-80° i vattenbad. Tjäran påfördes därefter med både spruta och penslar. Helst skall tjärningen föregås av en lång period av torka och sol, så att träet blir torrt och suger bra.

De som var med denna dag var Mats Karlsson, Johannes Ekström, Kjell Skogsberg och Truls Wiberg tjärade. Eivor och Sture Hallén stod för grillmat, dricka, kaffe och hembak. Åke Möller förevigade tillställningen.