11 jul 2016 14:36

11 jul 2016 14:36

Mariestad fortsätter växa

MARIESTAD: Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland

År 2030 kommer antalet invånare i Västra Götaland har passerat 1,9 miljoner visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2016-2030. Det är en ökning med 270 000 invånare jämfört med dagens befolkning.

Skaraborg förväntas också öka, totalt med cirka 25 000 invånare, vilket motsvarar en ökning med ungefär tio procent. Det största bidraget till befolkningsökningen förväntas ett stort positivt utrikes flyttnetto ge. Det betyder att det är många fler som beräknas flytta till Sverige än flytta härifrån. Samtliga kommuner i Västra Götaland förväntas öka sin befolkning fram till 2025.

Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet - skillnaden mellan antalet födda och döda - vara positivt under hela prognosperioden. Mot slutet av perioden förväntas flyttnettot och födelseöverskottet vara ungefär lika stora.

Nyproduktion i Mariestad

Mariestads befolkning beräknas öka med fem procent fram till 2025. Samtidigt som befolkningen ökar arbetar kommunen på att producera nya bostäder. Efter stort intresse för etapp ett i Sjölyckan har kommunen nu slätt tolv nya tomter till tomtkön. Beräknat tillträde och byggstart för bostäderna är sommaren 2017.

– Vi jobbar ständigt med att skapa boenden, utbildningar och sysselsättningar. Det är en förutsättning för att kunna utveckla samhället, säger Lars Arvidsson, kommunchef.

– Vi har haft en god tillväxt under första halvåret av 2016 och vi fortsätter följa en bra linje, fortsätter han.

Gullspång växer minst

Göteborg och kranskommunerna samt Strömstad är de som beräknas växa mest fram till år 2025. Störst procentuell ökning bland alla kommuner i Västra Götaland förväntas i Strömstad få, strax före Göteborg. Kommunerna som beräknas växa minst är Gullspång, Orust och Vara som växer med ca 1-2%.

– Små städer och orter har sämre förutsättningar. Det handlar om utbud, arbetsmarknad och möjligheten att skapa sig ett liv här, säger Camilla McQuire, Gullspångs kommun.

Skaraborg förväntas också öka, totalt med cirka 25 000 invånare, vilket motsvarar en ökning med ungefär tio procent. Det största bidraget till befolkningsökningen förväntas ett stort positivt utrikes flyttnetto ge. Det betyder att det är många fler som beräknas flytta till Sverige än flytta härifrån. Samtliga kommuner i Västra Götaland förväntas öka sin befolkning fram till 2025.

Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet - skillnaden mellan antalet födda och döda - vara positivt under hela prognosperioden. Mot slutet av perioden förväntas flyttnettot och födelseöverskottet vara ungefär lika stora.

Nyproduktion i Mariestad

Mariestads befolkning beräknas öka med fem procent fram till 2025. Samtidigt som befolkningen ökar arbetar kommunen på att producera nya bostäder. Efter stort intresse för etapp ett i Sjölyckan har kommunen nu slätt tolv nya tomter till tomtkön. Beräknat tillträde och byggstart för bostäderna är sommaren 2017.

– Vi jobbar ständigt med att skapa boenden, utbildningar och sysselsättningar. Det är en förutsättning för att kunna utveckla samhället, säger Lars Arvidsson, kommunchef.

– Vi har haft en god tillväxt under första halvåret av 2016 och vi fortsätter följa en bra linje, fortsätter han.

Gullspång växer minst

Göteborg och kranskommunerna samt Strömstad är de som beräknas växa mest fram till år 2025. Störst procentuell ökning bland alla kommuner i Västra Götaland förväntas i Strömstad få, strax före Göteborg. Kommunerna som beräknas växa minst är Gullspång, Orust och Vara som växer med ca 1-2%.

– Små städer och orter har sämre förutsättningar. Det handlar om utbud, arbetsmarknad och möjligheten att skapa sig ett liv här, säger Camilla McQuire, Gullspångs kommun.

  • Madeleine Bäckman