11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 06:00

Blir bara bilparkeringar

MARIESTAD: Ställplatser vid Bojen stoppas efter protester

Grannarnas invändningar har stoppat anläggandet av 13 ställplatser för husbilar norr om kvarteret Bojen.
– Det är sant, säger Michael Nordin, va- och gatuchef i Mariestads kommun.

Mariestad valdes för någon månad sedan till ”Årets husbilskommun 2016” av intresseorganisationen Husbilsklubben.se.

I takt med Mariestads popularitet bland husbilsägarna har arbetet med att utöka ställplatserna för husbilarna pågått intensivt senaste tiden.

I yttre hamnen har de befintliga ställplatserna utökats med tolv platser. Detta har skett i direkt anslutning med de gamla platserna för att kunna använda befintliga el- och vattenstolpar.

Asfalterat

I området norr om kvarteret Bojen var planerna att anlägga 13 ställplatser för husbilar närmast vattnet, samt 17 parkeringsplatser för personbilar. Ytan ligger nu nyasfalterad och förberedd, men efter yttrande från grannarna har planerna skrinlagts.

– Grannarna har motsatt sig fler ställplatser för husbilar på detta ställe, men har däremot inte några problem med att det blir fler parkeringar för personbilar, säger Michael Nordin.

Bråttom

Arbetet drogs i gång för att hinna klart till turistsäsong och möta den ökande efterfrågan på ställplatser.

– Jag tror alla är nöjda med att ytan är fräsch och tillrättad. Vi har jobbat efter en vilja från politikerna och varit medvetna om att detta inte funnits med i detaljplanen för område. Nu har vi alla fall fått bygglov för de 17 bilparkeringarna, fortsätter han.

– Den andra ytan får stå tom tills vidare.

Vid Karlsholme har det iordningställts 30 platser för husbilar. Det handlar om den grusbelagda ytan vid den östra infarten. Platserna är tänkta som reservplatser när övriga platser i hamnområdet är fullbelagda.

Mariestad valdes för någon månad sedan till ”Årets husbilskommun 2016” av intresseorganisationen Husbilsklubben.se.

I takt med Mariestads popularitet bland husbilsägarna har arbetet med att utöka ställplatserna för husbilarna pågått intensivt senaste tiden.

I yttre hamnen har de befintliga ställplatserna utökats med tolv platser. Detta har skett i direkt anslutning med de gamla platserna för att kunna använda befintliga el- och vattenstolpar.

Asfalterat

I området norr om kvarteret Bojen var planerna att anlägga 13 ställplatser för husbilar närmast vattnet, samt 17 parkeringsplatser för personbilar. Ytan ligger nu nyasfalterad och förberedd, men efter yttrande från grannarna har planerna skrinlagts.

– Grannarna har motsatt sig fler ställplatser för husbilar på detta ställe, men har däremot inte några problem med att det blir fler parkeringar för personbilar, säger Michael Nordin.

Bråttom

Arbetet drogs i gång för att hinna klart till turistsäsong och möta den ökande efterfrågan på ställplatser.

– Jag tror alla är nöjda med att ytan är fräsch och tillrättad. Vi har jobbat efter en vilja från politikerna och varit medvetna om att detta inte funnits med i detaljplanen för område. Nu har vi alla fall fått bygglov för de 17 bilparkeringarna, fortsätter han.

– Den andra ytan får stå tom tills vidare.

Vid Karlsholme har det iordningställts 30 platser för husbilar. Det handlar om den grusbelagda ytan vid den östra infarten. Platserna är tänkta som reservplatser när övriga platser i hamnområdet är fullbelagda.