07 jul 2016 16:58

07 jul 2016 16:58

Kritik mot Apotek Hjärtat

MARIESTAD: Kunskap om arbetsmiljöarbete saknas

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Apotek Hjärtat i Mariestad. Företaget riskerar vite på 50 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

Brist på arbetsmiljörutiner samt personalens kunskap om dessa ligger till grund för Arbetsmiljöverkets kritik mot Apotek Hjärtat i Mariestad. Den första inspektionen skedde i juni 2015 och därefter fick apoteket möjlighet att åtgärda bristerna.

Företaget rapporterade inte sina åtgärder i tid och efter påminnelser inkom till slut alla uppgifter utom bilagan ”Förslag på bättre systematiskt arbetssätt och uppföljning”.

Kompletteringskrav

Fortfarande saknas tillräckliga rutiner för den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet samt kunskap om dessa rutiner bland ansvarig personal.

Arbetsmiljöverket kräver att detta åtgärdas innan oktober, annars riskerar företaget att behöva betala 50 000 kronor.

Via presstjänst meddelar Apotek Hjärtat att löpande arbetsmiljöinspektioner sker och att de kompletteringar som krävs kommer att redovisas inom tidsfristen.

Brist på arbetsmiljörutiner samt personalens kunskap om dessa ligger till grund för Arbetsmiljöverkets kritik mot Apotek Hjärtat i Mariestad. Den första inspektionen skedde i juni 2015 och därefter fick apoteket möjlighet att åtgärda bristerna.

Företaget rapporterade inte sina åtgärder i tid och efter påminnelser inkom till slut alla uppgifter utom bilagan ”Förslag på bättre systematiskt arbetssätt och uppföljning”.

Kompletteringskrav

Fortfarande saknas tillräckliga rutiner för den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet samt kunskap om dessa rutiner bland ansvarig personal.

Arbetsmiljöverket kräver att detta åtgärdas innan oktober, annars riskerar företaget att behöva betala 50 000 kronor.

Via presstjänst meddelar Apotek Hjärtat att löpande arbetsmiljöinspektioner sker och att de kompletteringar som krävs kommer att redovisas inom tidsfristen.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist